YO Proteins AB

yoproteinsVD:  Aleksei Rozkov

Webb:  www.yoproteins.com

Beskrivning: YO Proteins AB (www.yoproteins.com) har funnits i 5 år som leverantör av biologiska reagens för forskningsändamål (t.ex. antikroppar och fibronektin). Bolaget startade nyligen läkemedelsutveckling som ett nytt affärsområde. Vi har en biologisk läkemedelskandidat för leverfibros och andra indikationer (Dupuytren, transplantation av Langerhanska öar) i preklinisk fas och vi söker finansiering för att driva projektet vidare.

Share Button