Sixera Pharma AB

VD: Maarten de Chateausixera_

Webb: N/A

Beskrivning: Sixera Pharma är ett läkemedelsbolag inriktat på hudsjukdomar. Huvudsakligt fokus ligger på ovanliga medfödda hudsjukdomar (genodermatoser). Vi riktar vår läkemedelsutveckling mot proteaser i huden och har tagit fram en serie substanser riktade mot vissa proteaser (kallikreiner) i huden som ligger bakom utvecklingen av en ovanlig ärftlig hudsjukdom kallad Nethertons sjukdom. För närvarande genomgår en första selektiv proteashämmare pre-kliniska toxstudier som skall leda fram till start av kliniska prövningar.

Share Button