KI Science Park fokuserar

På grund av förändrad finansiering har Karolinska Institutet Science Parks ägare Karolinska Institutet Holding AB beslutat att fokusera verksamheten för KI Science Park. 

Dess fokus kommer framöver att ligga på uthyrning av lokaler, infrastruktur och service. Denna förändring är i linje med den nya integrerade innovationsstrategin vid KI och KI Holding AB som kommer att lanseras under hösten.

Tre aktiviteter påverkas inte detta beslut: Jlabs The road to the clinic for small molecules, KI Science Parks mentorprogram 2016 samt projektet kring strategiskt styrelsearbete kommer att genomföras enligt plan.

Share Button