SMS Livräddare Skandinavien AB

VD: SMS Livräddare skandinavien

Webb: www.smslivraddare.se

Beskrivning: Företaget SMS Livräddare Skandinavien AB startades av en grupp forskare, vilka för tio år sedan inledde forskningsprojektet SMSlivräddare inom Stockholms Län. Projektet bygger på att ta tillvara frivilligas kunskaper inom hjärt- och lungräddning och knyta dessa personer till konceptet SMSlivräddare. Dessa livräddare larmas till platsen för ett plötsligt hjärtstopp med hjälp av mobiltelefonteknologi och genom GPS-teknik, för att i ett tidigt skede möjliggöra påbörjandet för hjärtstopp nödvändig hjärt- och lungräddningen. Företaget ansvarar för den praktiska och dagliga driften av systemet, för marknadsföring och spridning av systemet, förutom rekrytering av livräddare såväl i Sverige som internationellt.

SMS Livräddare Skandinavien AB är samägt av forskargruppen, teknikföretaget Unified Messaging Systems A/S och affärsutvecklaren Karolinska Institutet Innovations AB.

Vill du läsa mer om SMSlivräddare, titta in här: http://www.smslivraddare.se
Vill du läsa mer om forskningen, titta in här: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1406038#t=article

 

Share Button