Vision

VisionKarolinska Institutet Science Parks vision är att bli internationellt erkänd som en ledande arena för att nyttiggöra forskningsresultat inom Life science.

Forskningsparken ska vara det självklara valet för innovativa forskningsbolag, såväl inhemska som internationella, som önskar etablera sig i regionen eller utveckla sin befintliga verksamhet.

Share Button