Värderingar

Karolinska Institutet Science Parks personal och styrelse har arbetat fram värderingar. Dessa utgör den etiska värdegrund som organisationen inte är villig att kompromissa om. Dessa värderingar ligger till grund för våra handlingar, beslut och erbjudanden.

Vi skapar attraktionskraft
Vi arbetar med engagemang
Vi strävar efter kvalitet
Vi är lyhörda
Vi möjliggör en affärsutvecklande miljö

Share Button