Mission

En science park är en sammanhållen miljö för kunskapsintensiva företag, både nystartade och mer etablerade, som önskar verka i ett kreativt och vetenskapligt sammanhang. En science park är en plats för utveckling och tillväxt där innovation, kunskapsöverföring, rådgivning och erfarenhetsutbyte är centrala inslag, allt för att skapa bästa möjliga villkor för utveckling av innovativa idéer och företag.

Karolinska Institutet Science Park ska, som en del av Karolinska Institutets  innovationssystem, nyttiggöra forskningsresultat inom life science, genom att skapa en affärsutvecklande miljö av högsta internationella kvalitet för tillväxt av nystartade och etablerade företag och utgör därmed ett stöd för hälso- och sjukvårdens utveckling.

Share Button