Ägare

Karolinska Institutet Science Park AB ägs av Karolinska Institutet genom Karolinska Institutet Holding AB. Holdingbolaget är huvudsaklig finansiär av bolaget.

KI Science Park är en del av Karolinska Institutets innovationssystem.

Share Button