Om oss

För att forskning ska komma till praktisk användning krävs en fungerande infrastruktur och en konstruktiv samverkan mellan näringsliv och akademi. Karolinska Institutet Science Park AB stärker denna interaktion genom att skapa möjligheter för företag att etablera sig fysiskt nära universitetet. Huvuduppgiften för KI Science Park är att serva Karolinska Institutets övergripande innovationssystem genom ett stort utbud av attraktiva och kreativa tillväxtmiljöer, som ska underlätta kommersialiseringen av forskningsidéer.

Om ossI nära anslutning till den akademiska forskningen och utbildningen erbjuder KI Science Park AB ett komplett koncept i form av moderna kontorslokaler, inkubatorer, förstklassiga laboratoriemiljöer samt ett stort serviceutbud för såväl nyetablerade som mogna företag inom områdena life science, medicinteknik och tjänsteproduktion.
Den sammanlagda lokalytan är idag totalt
ca 22 570 kvadratmeter fördelade på fem olika byggnader, fyra i Solna i norra Stockholm och en i Flemingsberg i södra delen av Stockholmsregionen.
För närvarande är 90 företag etablerade i lokalerna.

Karolinska Institutet Science Park AB är ett helägt dotterbolag till Karolinska Institutet Holding AB och verkar i Solna och Flemingsberg.

KI Science Park etablerades år 2003 av KI Holding. Bolagets uppgift var från etableringen att erbjuda en attraktiv och kreativ tillväxtmiljö för bolag inom KIs innovations­system. När bolaget 2007 fick egen personal och dessutom finansiella resurser från Stockholms Läns Landsting, Huddinge – och Botkyrka kommun, utvecklades verksamheten positivt.

Karolinska Institutet Science Park spelar idag, 2014, en viktig roll i att förverkliga Karolinska Institutets övergripande målsättning som är formulerad som ”… att genom forskning och utbildning bidra till att förbättra människors hälsa.” En lång rad aktörer inom KI-sfären har olika roller i detta arbete. Likaså är samarbetet med Stockholms läns landsting (SLL) av avgörande betydelse för att nämnda målsättning skall bli verklighet. Verksamheten inom KI Science Park skall således förstås, vägledas och planeras utifrån den övergripande målsättningen, och i samverkan med andra involverade aktörer.

Kärnverksamheterna forskning och utbildning bedrivs vid Karolinska Institutet i dess roll som medicinskt universitet. För att ta till vara och föra forskningsresultat till praktisk användning har Karolinska Institutet byggt upp ett innovationssystem i vilket KI Science Park är en av flera aktörer.

Stockholms läns landsting är som sjukvårdshuvudman i regionen KIs viktigaste samarbetspartner. KI har en omfattande forskning och utbildning som sker i hälso- och sjukvården. SLL har också organiserat en innovationsverksamhet. Genom stöd till KI Science Parks verksamhet är SLL delaktig i den verksamhet KI Science Park bedriver och landstinget finns företrätt i styrelsen för bolaget.

Share Button