Tidigare nyhetsbrev – arkiv

Prenumerera på vårt nyhetsbrev ARKIV

2014

 • ”Avgörande att vi hade KI Science Park i ryggen”

  12 december, 2014

  – Att vi hade KI Science Park i ryggen var helt avgörande för vår stora affär. Det säger Jesper Wiklund, VD på Index Pharmaceuticals, om hur bolagets strategiska placering i KI Science Park hjälpt dem att sluta avtal med Big Pharma.

  Index Pharmaceuticals har varit ett medlemsföretag sedan starten 2006 och har nu sin hemvist i ett av de ovala husen som ger KI Science Park dess spektakulära skyline. Jesper Wiklund, VD på Index Pharmaceuticals, tycker att det finns flera fördelar med att vara del av KI Science Park och att det var ett lyft att flytta in i de nya lokalerna.

  – Man träffar fler personer från andra bolag här och eftersom vi känner många av dem sedan tidigare är det lätt att be om råd eller synpunkter om det skulle behövas. Enligt Jesper Wiklund var det också avgörande att ha parken i ryggen när bolaget skulle sluta ett licensavtal för läkemedelskandidaten Kappaproct med spanska läkemedelsjätten Almirall. När representanter från Almirall var i Stockholm för att genomföra en så kallad due dilligence (företagsgenomlysning) var det en utmaning att övertyga dem om att ett bolag med bara tio anställda var värt att satsa på.

  – Det var mycket tack vare att vi förstärkte bilden av att vi var del av det större nätverket KI Science Park som vi kunde ro hem avtalet, konstaterar han. Affären, värd totalt cirka 890 miljoner kronor, har gjort stor skillnad för Index Pharmaceuticals. Utöver tillskottet i kassan har det, enligt Jesper Wiklund, gett en hel del draghjälp i projektet.

  – Framför allt var det otroligt värdefullt att ha Almirall som diskussionspartner när vi fick resultaten från vår fas III-studie COLLECT, säger han. Index Pharmaceuticals har haft ett bra år. Utöver licensavtalet gjorde bolaget också en nyemission i början av 2014 som gav 134 miljoner och en ny delägare i form av riskkapitalbolaget Neomed Management. Ett av målen för 2015 är att ta in ännu mer pengar till ytterligare en fas III-studie med Kappaproct. Tanken är att studiedesignen ska baseras på resultaten från COLLECT-studien som slutfördes i somras.

  – Vi är på god väg med det och hoppas kunna starta studien under 2015.

 • Nya rapporter: Kluster skapar möjligheter

  12 december, 2014

  klusterBiotech-kluster och science parks gynnar såväl bolag som anställda och investerare. Det visar två nyligen publicerade rapporter om biotech- och läkemedelsbranschen.

  På ett seminarium som nyligen arrangerades av Läkemedelsindustriföreningen, Lif, identifierades utökad samverkan som den viktigaste faktorn för att ytterligare stärka Sveriges konkurrenskraft. I samband med seminariet presenterades också rapporten ”Sveriges globala konkurrenskraft inom life sciences”. Den har tagits fram av den europeiska konsultfirman Vasco Adviser på uppdrag av Läkemedelsindustriföreningen och bygger på analyser av den globala läkemedelsbranschen.

  Enligt rapporten har kluster flera positiva effekter. Närheten till akademisk forskning och andra liknande bolag ger branschen ökad tillgång till kompetent arbetskraft och samtidigt skapar det en större trygghet för anställda eftersom det finns fler arbetstillfällen inom samma geografiska område i en annars osäker bransch. Den bilden stämmer väl med Karolinska Institutet Science Parks VD Märit Johanssons uppfattning.

  – Vi ser att när flera aktörer samlas på samma plats öppnar det för unika möjligheter till att inleda spontana samtal och att hitta synergier. Precis som rapportförfattarna skriver är just tillgången till kompetenta personer som interagerar med varandra en central faktor för att driva de små biotech-bolagens utveckling, säger hon.

  I förra veckan kom också branschorganisationen Sweden Bio:s årliga pipelinerapport. Där kartläggs alla svenska läkemedelsprojekt som för tillfället befinner sig i klinisk fas. Rapporten visar att 86 procent av Sveriges totalt 98 svenska biotech- och läkemedelsbolag är så kallade mikrobolag med max tio anställda. Av dem är ungefär hälften belägna i något av Sveriges science parks, varav Karolinska Institutet Science Park och Medicon Village är de två största.

  –Det är intressant att det stora flertalet av bolagen med kliniska projekt är mikrobolag och så många som hälften av dem finns i science parks. Det är ett tydligt tecken på hur viktigt vårt arbete är för svensk läkemedelsutveckling, säger Märit Johansson.

  Rapporterna finns att läsa i sin helhet här:

  Sveriges globala konkurrenskraft inom life science

  The Swedish Drug Development Pipeline 2014

 • KI Science Parks VD får internationellt toppuppdrag

  12 december, 2014

  Märit Johansson, VD på KI Science Park, är ny ledamot i styrelsen för den internationella branschorganisationen IASP, International Association of Science Parks and Areas of Innovation, som organiserar 405 medlemmar i 73 länder.
  – Mycket hedrande och väldigt roligt, säger Hans Möller, ordförande i styrelsen för KI Science Park. Det här innebär att vi är representerade på högsta internationella nivå.

  Det var vid organisationens 31:a världskonferens tidigare i höst som Märit Johansson valdes in i styrelsen. Den övergripande rubriken för mötet var “Science Parks: Where Technology Goes to Work”. Konferensen hölls i Quatars huvudstad Doha, ett slags epicentrum i en expansiv region. Mötet lockade totalt 600 delegater från 45 länder.

  – Det är inspirerande att få möjlighet att följa det internationella arbetet inifrån, säger Märit Johansson. Vi satsar mycket på internationalisering och uppdraget ligger helt rätt i tiden. Bara i höst har vi haft flera internationella delegationer på besök, bland annat från Frankrike och Sydkorea. Det här kan också öppna nya dörrar för oss i andra länder då en science park kan vara en bra plattform för företag som vill nå en viss marknad.

 • Nya chefer på plats i innovationssfären

  12 december, 2014

  Bruno Lucidi tar över VD-posten på Karolinska Development och efterträder därmed tillförordnade VD:n Klaus Wilgenbus. Bruno Lucidi är också VD för helägda dotterbolaget K Dev Oncology samt för portföljbolagen Aprea och Akinion. Bruno Lucidi har stor erfarenhet av biotech- och läkemedelssektorn, bland annat som grundare och VD för Idenix och som styrelseordförande i Pharmasset, två amerikanska hepatit C-bolag som köpts upp av läkemedelsjättarna Merck respektive Gilead Sciences. Han har dessutom innehaft ledande befattningar inom Bristol-Myers Squibb, Johnson & Johnson och GlaxoSmithKline.

  Nytillträdd är även Alexander von Gabain som sedan i somras innehar den nyinrättade tjänsten som vicerektor för innovation och samverkan med näringslivet vid Karolinska Institutet. Tillsammans med KI:s forskare ska han driva innovationsutvecklingen vid Karolinska Institutet och omsätta resultaten i nya företag och bidra till att framstegen implementeras i vården. Alexander von Gabain är utbildad molekylärbiolog vid universitetet i Heidelberg och har tidigare varit verksam vid Umeå universitet och Karolinska Institutet. Han har också varit rådgivare till läkemedels- och bioteknikföretag och är medgrundare till vaccintillverkaren Intercell.

  Magnus Persson, styrelseordförande i KI Innovations, är nu även VD för Karolinska Institutet Holding där han efterträder Folke Meijer. Magnus Persson är barnläkare i grunden och har disputerat i fysiologi vid Karolinska Institutet. Han har under flera år varit verksam i läkemedelsindustrin och har bland annat varit med och grundat medicinteknikföretaget Aerocrine. Därutöver har han varit med och byggt upp investeringsfonder både i Sverige och utomlands, bland annat Health Cap.

 • Planera för KI Science Park DAY 2015

  12 december, 2014

  Boka den 16 april 2015 i kalendern redan nu! Då är det åter dags för KI Science Park DAY och en eftermiddag späckad med möjligheter inom life science.

  KI Science Park DAY arrangeras en gång varje år och 2015 års upplaga fokuserar på att visa upp den breda verksamhet och den samlade kompetens som finns i KI Science Park.

  Medlemsföretag får chansen att presentera sin verksamhet för att knyta kontakter på olika nivåer och med aktörer som kan ha önskemål om olika samarbetsformer. Det kan gälla både beslutsfattare och investerare inom life science.

  – Vi ska visa upp konkreta exempel på växande projekt och företag i det ekosystem som KI Science Park utgör, förklarar Caroline Ekstrand, projektledare för KI Science Park DAY. Förhoppningen är att skapa nya möjligheter både internt och externt och inte minst att erbjuda en arena för viktigt nätverkande.

  Fylligt program hela våren

  Även under vintern och våren anordnar KI Science Park ett antal intressanta events, däribland en fullmatad halvdag där svenska och internationella experter går igenom snart sagt varje aspekt av preklinisk läkemedelsutveckling. Missa inte att vika den 21 januari i kalendern för att delta i denna högintressanta workshop och håll dig uppdaterad genom att läsa mer på vår webbplats.

 • Boka hos oss – vi har lokaler för alla typer av möten!

  12 december, 2014

  KI Science Park erbjuder trivsamma och funktionella sammanträdesrum och konferenslokaler för alla typer av möten. Vårt största konferensrum tar 100 personer. Du hittar oss på Tomtebodavägen 23 A, centralt på Karolinska Institutet Campus i Solna.

  I foajén i anslutning till mötesrummen finns mingelyta med möjlighet till servering eller utställning.

  För bokning – kontakta receptionen i KI Science Park på reception@kisciencepark.se eller 08-5248 20 20.

  Mer information

   

 • 80 företag och 600 anställda – fortsatt intensiv expansion i KI Science Park

  3 oktober, 2014

  gammaExpansionen i KI Science Park fortsätter. Nu är hela 80 företag och totalt 600 anställda verksamma i den forskningsintensiva miljön som hela tiden lockar nya aktörer.
  – Och fler företag är på ingång både i Solna och i Flemingsberg, säger Märit Johansson, VD i KI Science Park. Utvecklingen är glädjande och bådar väldigt gott för framtiden.

  KI Science Park har sedan starten för sju år sedan växt till 80 företag.
  Närheten till världsledande forskning inom Karolinska Institutet och möjligheten att skapa ett kvalificerat och exklusivt nätverk är uppenbart lockande för forskningsintensiva små och medelstora företag.

  De flesta bolagen har fokus på läkemedelsutveckling, men här finns också en rad företag med inriktning på medicinteknik och diagnostik.
  Märit Johansson ser expansionen som ett kvitto på att KI Science Park erbjuder Sveriges mest fruktbara miljö för innovativa life science-företag.

  – Vi är väl medvetna om att expansion inte är allt, men samtidigt måste man uppnå en kritisk massa för att bli en spelare att räkna med, och det är vi med råge nu.

 • Internationellt konsultbolag väljer Flemingsberg

  3 oktober, 2014

  lars-lindbomDet senaste tillskottet i KI Science Park i Flemingsberg är qPharmetra – ett internationellt bolag med ett starkt ben i Sverige – och med enbart internationella kunder.
  Det växande konsultföretaget är därmed en lite annorlunda aktör som redan märkt av fördelarna med att kunna ståta med det internationellt aktade varumärket Karolinska Institutet.

  qPharmetras uppdrag handlar om farmakometri, ett område som kan sägas höra hemma i gränslandet mellan statistik och farmakologi. Bolagets huvudkontor ligger på amerikanska östkusten medan den europeiska verksamheten sköts från Sverige och Holland. Totalt arbetar 13 personer i qPharmetra, varav sex nu är stationerade i Flemingsberg. Avgörande för etableringen i KI Science Park var ”de goda kommunikationerna och den vetenskapliga miljön”.

  – Vi har rekryterat flera experter från Astra Zeneca och då är läget söder om Stockholm perfekt, säger Lars Lindbom, en av delägarna och ansvarig för qPharmetras verksamhet i KI Science Park.

  Generellt sett är det svårt att hitta kvalificerad personal inom farmakometri i ett så litet land som Sverige, och på så vis har Astra Zenecas nedläggning fört något gott med sig för qPharmetra.

  – Enkelt uttryckt kan man säga att vi tar ett helhetsansvar för att ta fram beslutsunderlag för läkemedelsprojekt, säger Lars Lindbom. Ofta handlar det om sambanden mellan exponering och respons för olika substanser, men vi hjälper också till med design av olika experiment.

  Han förklarar att det i farmakometrin gäller att fokusera på det kvantitativa perspektivet och bland annat leta efter luckor i den studiedesign som planeras.
  – Kunderna är av varierande storlek, men gemensamt för de som vänder sig till oss är att de uppnått en viss mognad, säger Lars Lindbom.

 • Toppbetyg till personalen i KI Science Park

  3 oktober, 2014

  toppbetygKI Science Parks personal får toppbetyg i årets kundundersökning.
  84 procent av medlemsföretagens representanter ger det högsta eller näst högsta betyget när det gäller bemötande och service.
  – Ett fantastiskt resultat. Jag är otroligt stolt över medarbetarnas insatser, säger Märit Johansson, VD på KI Science Park.

  Oavsett hur toppmodern och dynamisk miljö som kan erbjudas är det ändå det mänskliga mötet som ger störst avtryck. Det avspeglas tydligt i årets uppmuntrande kundundersökning.

  När det gäller KI Science Parks lokaler gav över 65 procent av dem som svarat på enkäten högsta eller näst högsta betyg. Det är en klar förbättring jämfört med tidigare år.
  – Det är tydligt att vi gjorde rätt då vi satsade på toppmoderna lokaler med representativa mötesplatser och en väl tilltagen konferensdel, säger Märit Johansson.

  Representanter för företagen uttrycker önskemål om att utveckla möjligheterna till samverkan inom forskningsparken; de ger bra betyg till tidigare aktiviteter som de deltagit i och ser gärna framtida arrangemang med teman som rör finansiering, omvärldsanalys och läkemedelsutveckling.

  Under de senaste åren har KI Science Park satsat på ökad informationsspridning. Av enkätsvaren framgår att de viktigaste informationskällorna för medlemsföretagen är mail och det nyhetsbrev som KI Science Park regelbundet distribuerar.

 • Life science-samarbete med nationell lyskraft

  3 oktober, 2014

  Arbetet med att skapa en nationell nod för innovationer genom aktiv samverkan mellan KI Science Park, Medeon Science Park och Sahlgrenska Science Park fick stor uppmärksamhet under Nordic Life Science Days som arrangerades i Stockholm i början av september.

  Samarbetet uppmärksammades och kommenterades av både andra science parks i Sverige, SwedenBIO och även av utländska delegationer.
  – Vi fick mycket uppmuntrande feed-back om att samarbetet visar på goda exempel när det gäller att utnyttja resurser på ett effektivt sätt, säger Märit Johansson, VD på KI Science Park.

  Bakgrunden är det nationella pilotprojektet Innovationsexcellens som startats för att utveckla Sveriges science parks som regionala noder i landets innovationssystem. De tre forskningsparkernas gemensamma satsning ingår i den del av pilotprojektet som leds av branschorganisationen SISP, Swedish Incubators and Science Parks.

  Projektet omfattar de tre svenska parker som har tydlig inriktning på life science och totalt 200 verksamma bolag. Inom samarbetet erbjuder KI Science Park sitt mentorprogram, Sahlgrenska Science Park en internationaliseringsprocess och Medeon Science Park bidrar med sin workshopserie kring affärsutveckling.
  De tre aktörerna har också kategoriserat sina medlemsföretag enligt ett gemensamt upplägg och hänvisar till varandra på respektive webbplatser och i de kontakter där det är relevant.

  – Samarbetet är både lärorikt och stimulerande och har utvecklat samtliga involverade, säger Märit Johansson.
  Nu går projektet vidare genom ett uppdrag där en konsult intervjuar representanter från fem företag i respektive park om behov och synpunkter på samarbete med andra parker.
  – För att bli kostnadseffektiva är målet att kunna presentera fler rikstäckande erbjudanden. På sikt hoppas vi förstås att landets samtliga forskningsparker är med på tåget, säger Märit Johansson.

 • ”KI Science Park behöver bli en samhällsaktör”

  3 oktober, 2014

  – Det är dags för KI Science Park att höja rösten och delta i samhällsdebatten. Det finns många frågor att driva för att förbättra villkoren för den svenska life science-sektorn.
  Det anser representanter för flera av bolagen i KI Science Park.

  Synpunkterna har framkommit under de inspirationsluncher som VD Märit Johansson genomfört med ett 30-tal ledande företrädare för medlemsföretag i parken.
  Syftet med luncherna, som blivit något av en tradition, är att utbyta idéer och stärka relationen mellan bolagen.
  På luncherna diskuteras bland annat KI Science Parks värdeerbjudande och utvecklingen framåt. Många av bolagens chefer efterfrågar fler seminarier och rundabordssamtal, gärna med fokus på finansiering och patientrekrytering till kliniska studier. Det finns också önskemål om ökad samverkan med forskare som är knutna till Karolinska Institutet.

 • Golftävling med nätverkande i fokus

  3 oktober, 2014

  golfGrattis Carl-Johan Arevång vid Larodan Fine Chemicals – ny Science Park-mästare i golf!
  Den årliga mästerskapstävlingen för KI Science Parks medlemsföretag anordnades i år på Arninge golfklubb i Täby. Bakgrunden till satsningen är förstås vetskapen om att golfbanan är en viktig arena för både nätverkande och affärskontakter.
  Det blev en härlig sensommareftermiddag med många glada skratt och även en hel del viktigt idéutbyte.
  På bilden ses segraren omgiven av bland andra tvåan Åke Pihlanen, KnowEx och Thomas Olin, Kancera, som kammade hem tredjeplatsen. Thomas Olin, som även förra året grejade en pallplats, belönades också med pris för ’närmast hål’. Tävlingens ’längsta drive’ stod Oskar Bosson från Sobi för.

 • Utökad service på alla områden

  3 oktober, 2014

  Genom de serviceföretag och konsulter som etablerat sig i KI Science Park erbjuds en rad tjänster som de forskningsinriktade bolagen kan ha nytta av. Det gäller till exempel lagringstjänster för biologiska prover och läkemedelssubstanser, löne- och ekonomihantering, juridisk expertis och professionell hjälp med rekrytering.
  Serviceföretagen bidrar till parkens eko-system genom att erbjuda hjälp och avlastning som bara ligger ett dörrhandtag bort.

  Läs mer: http://sciencepark.ki.se/foretag-parken/

 • Missa inte höstens seminarier!

  3 oktober, 2014

  Höstens seminarieprogram för medlemsföretagen i KI Science Park är klart.
  Läs mer: http://sciencepark.ki.se/events/

 • Ny styrelseordförande i KI Science Park

  3 juni, 2014

  Hans_MollerHans Möller är ny styrelseordförande i Karolinska Institutet Science Park. Han har i tio år varit VD för Ideon Science Park i Lund och har en bakgrund som entreprenör i IT-branschen.
  – Jag är stolt, glad och smickrad. Det ska bli fantastiskt att få vara med och leda en verksamhet med så starkt varumärke, säger han.

  Hans Möller har med sin entreprenöriella erfarenhet och sin bakgrund som VD på landets äldsta Science Park ett perfekt CV för det nya styrelseuppdraget. Ideon Science Park grundades 1983 och kan sägas stå som modell för övriga liknande verksamheter runt om i landet.

  – Min förhoppning är att kunna hjälpa till att göra KI Science Park till en självklar plats för vidareutveckling av världsledande forskning, säger han. Jag vill gärna dela med mig av mitt breda kontaktnät och min erfarenhet av att skapa en arena för att nyttiggöra forskningsresultat.

  Hans Möller tillträder som styrelseordförande i en tid då KI Science Park kan glädja såg åt att ha över 70 företag på plats. Närheten till världsledande forskning inom Karolinska Institutet och möjligheten att skapa ett kvalificerat och exklusivt nätverk är lockande för forskningsintensiva små och medelstora företag.

  Men Hans Möller menar också att life science-branschen står inför stora utmaningar, inte minst när det gäller att skapa nya och effektiva affärsmodeller.
  – Det tar lite för lång tid att nå ut till marknaden. Här hoppas jag kunna vara med och påverka, säger han.

 • Näringslivschef ny i styrelsen för KI Science Park

  3 juni, 2014

  Åsa BergströmÅsa Bergström, näringslivschef i Solna, är ny styrelseledamot i Karolinska Institutet Science Park. Med en bakgrund inom internationell affärsverksamhet hoppas hon kunna bidra med både internationalisering och sitt eget breda nätverk.

  – Jag ser fram emot det här spännande uppdraget, säger hon. Det känns extra viktigt nu när det investeras intensivt i ett nytt universitetssjukhus samtidigt som Hagastaden utvecklas och KI Science Park som kluster växer. Jag sympatiserar mycket med kärnan i verksamheten i KI Science Park – att arbeta för ökad kunskapsöverföring mellan vården, akademin, samhället och näringslivet.

  Att Solna betraktas som en företagsvänlig kommun är väl känt. Inte lika känt, kanske, är att just life science är ett profilområde för Solna stads ambitioner på näringslivsområdet. Här spelar förstås den världsledande forskningen vid Karolinska Institutet en viktig roll, men också satsningar som Science for Life Laboratory, ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholms universitet samt Uppsala universitet – i KI Science Parks lokaler.

  – Det är en fantastisk tillgång att ha ett kluster av växande life science-företag inom Solna, säger Åsa Bergström. Det är viktigt för regionen och för hela landet. Samtidigt handlar inte det här om kommungränser utan om att betrakta Stockholm och Uppsala som en gemensam kunskapsregion.

  Åsa Bergström har tidigare arbetat med affärsutveckling och internationalisering inom telekommunikation, IT och på utbildningsområdet, bland annat med uppgift att starta dotterföretag i andra länder. Hon har också tjänstgjort på Exportrådet, numera Business Sweden.
  – Personliga kontakter och nätverk är viktiga för att skapa goda och lönsamma affärer, säger Åsa Bergström. Därför är jag väldigt angelägen att bistå med de kontakter som finns – även då jag som näringslivschef i Solna kanske bara är en liten del i en stor lösning.

 • Medlemsföretag på topplista om svenska hopp

  3 juni, 2014

  En hel rad medlemsföretag i KI Science Park topprankas när branschtidningen Life Science Sweden listar vilka läkemedelskandidater som kan bli nästa internationella succé.

  En kartläggning som tidningen gjort visar att det nu finns 63 svenska projekt i klinisk utvecklingsfas II. Statusen på projekten varierar mellan att nyligen ha blivit godkända av Läkemedelsverket, ha rekryterat en första patient, är pågående – till att snart släppa preliminära eller slutgiltiga resultat. Tidningen konstaterar att denna flora av fas II-projekt utgör grunden för vilka projekt som kan komma att bli nästa svenskättade internationella läkemedelssuccé.
  När det gäller topprankade projekt där data ska presenteras under 2014 stoltserar KI Science Park med flera medlemsföretag. Det är exempelvis Pharmanest, Aprea, Dilaforette KdevOncology/Akinion och Umecrine Mood.
  – Ett kvitto på att vi verkligen är ett dynamiskt life science-kluster, säger en nöjd Märit Johansson, vd på KI Science Park. Den som letar efter forskande företag bör alltid höra sig för hos oss. Nu har vi passerat 70 företag och ser att bolagen utvecklas, stannar kvar och även knoppas av.

 • Cadila Pharmaceuticals väljer KI Science Park

  3 juni, 2014

  KI Science Park fortsätter att växa. Det senaste tillskottet är Cadila Pharmaceuticals Sweden AB som väljer att etablera sig i Gamma, ett av de ovala husen i Solna.

  Det svenska kontoret ingår i det världsomspännande Cadila Pharmaceuticals Ltd med huvudkontor i Ahmedabad i Indien.
  Bakgrunden till den svenska etableringen är pågående och framgångsrika samarbeten med svenska företag och akademiska institutioner, något som självklart underlättas av representation på plats.
  Att valet föll på KI Science Park motiverar företagsledningen med att miljön erbjuder ”en kunskapsorganisation med närhet till forskning i världsklass, innovativa bolag och utmärkta möjligheter till nätverkande – något som stärker närvaron i Sverige.”
  Cadila Pharmaceuticals Ltd är ett av Indiens största privatägda läkemedelsföretag med produkter inom bland annat hjärt-kärlsjukdomar, mag- tarmsjukdomar, smärtlindring, anemi, infektion, luftvägssjukdomar, diabetes och immunologi.
  Det som står högst upp på företagets svenska agenda är att utveckla pågående samarbeten inom infektion och inflammation, samt att hitta ytterligare samarbetspartners inom de terapiområden där Cadila är verksamt. Att kunna erbjuda Cadilas tjänster till svenska företag är också ett prioriterat område.

 • ”Mycket att lära av mogen syn på life science i Israel”

  3 juni, 2014

  – Vi har mycket att lära av innovationsekosystemen i Israel. Det finns en mogen och samstämmig syn på vad man kan förvänta sig av exempelvis inkubatorverksamhet och hur lång tid life science-processer kan ta.
  Det säger Märit Johansson, vd på KI Science Park, nyss hemkommen från MIXiii i Tel Aviv, en internationell branschkonferens som för första gången kombinerar biomedicin och högteknologisk utveckling.

  Just samstämmigheten är vad som gjort störst intryck. Att alla goda krafter tycks dra åt samma håll.
  – Det är väldigt märkbart att organisationer, företag och ledare uttrycker samma sak om Israel som en utmärkt plats för innovation och utveckling. Budskapet är att här finns pengarna, entreprenörerna, den utbildade personalen och en stat som förstår att tidigt gå in med stöd, säger Märit Johansson och fortsätter:
  – Att med olika subventioner attrahera de viktigaste internationella företagen till landets science parks gör också att alla vill vara där.
  Bilden av en klar strategi stärktes ytterligare av att konferensen öppnades av Shimon Peres.
  – Det är tydligt att de har förstått att inkubatorer behöver flera år för att visa att de är lyckosamma. Myndigheterna låter de tidiga projekten vara ifred och kräver inte omedelbara resultat. Det är också sympatiskt att industrisamarbeten välkomnas på inkubatornivå, tycker Märit Johansson, som även noterar att personliga donationer inte bara är vanliga till sjukhus utan även till organisationer.
  – Och alla givare uppmärksammas på något sätt. Det känns att det ingår i en gemensam ambition att landet ska uppmärksammas för export av högteknologi och kemikalier – inte bara frukt och grönt.
  Hon berättar vidare att israeliska staten gör investeringar i infrastruktur och satsningar som enbart krävs tillbaka om företaget lyckas. Detta för att det finns en klar insikt om svårigheten att få Venture Capital att göra den typen av investeringar.
  – Samstämmigheten kom också fram i frågan om några olika aktörer vill vara samarbetspartners i en ansökan till det nya EU-programmet Horizon 2020 – vi fick ja från alla!

 • Många deltagare på lyckad KI Science Park DAY

  3 juni, 2014

  2014-04-29 15.14.17Rappa och informativa presentationer och över hundra deltagare.
  KI Science Park DAY, som i år arrangerades i de egna toppmoderna konferenslokalerna, blev ett välbesökt och lyckat evenemang i syfte att matcha ihop investerare och life science-företag.
  – Vi har fått fint beröm och är väldigt nöjda, säger projektledaren Caroline Ekstrand. Möjligen kan vi önska oss ännu fler internationella investerare på plats till nästa gång.

  KI Science Park DAY arrangeras en gång varje år och erbjuder en mötesplats där investerare och potentiella partners kan matchas ihop med lovande och redan framgångsrika bolag inom life science.
  Medlemsföretag får chansen att presentera sin verksamhet för att knyta kontakter med finansiärer på olika nivåer och med olika önskemål om samarbetsformer.
  I år spelades samtliga presentationspitcher in och finns tillgängliga på http://sciencepark.ki.se/erbjudande/life-science-specifika-stodfunktioner/investeringsplattform/

  En av tiotalet företagsledare som presenterade sin verksamhet var Gunilla Lundmark, VD på Pharmanest, ett bolag med fokus på lokal smärtlindring vid gynekologiska ingrepp.
  – Det känns väldigt lyckat. Jag fick nya kontakter och det var många som uttryckte sitt intresse för projektet, säger Gunilla Lundmark. Jag tror att jag kommer att ha nytta av responsen eftersom viktiga kontakter ska ses på lång sikt.

  Deltagarna fick också intressanta inblickar i möjligheterna till parallell utveckling av läkemedel och diagnostik av dagens huvudtalare, Gerd Maass, chef för strategiska partnerskap vid Roche Pharma AG i Tyskland. Hela dagen hölls samman av Magnus Persson, ordförande i KI Innovations och ansvarig för EU-projektet InnoLife, ett samarbete mellan Karolinska Institutet, KTH och universiteten i Uppsala och Köpenhamn.

 • Anmäl dig till KI Science Parks golfdag i augusti!

  3 juni, 2014

  GolfVill du nätverka och samtidigt spela golf?
  Boka redan nu in den 28 augusti för den årliga golfdagen för alla i KI Science Park.

  I år äger arrangemanget rum på Arninge Golfklubb (www.arningegk.se) och spelformen är poängbogey med priser till de tre bästa spelarna. Dessutom belönas ”bästa drive” och ”närmast hål”. Start sker klockan 14 och det bjuds både på greenfee, korv och dryck.

  Den som inte känner för att tävla kan få träna under professionell ledning. För nybörjare på golfbanan erbjuds en introduktion och spel på korthålsbana.

  – Det är spelglädjen, samvaron och nätverkandet vi vill dela med medlemsföretagen, säger Jeanette Jansson, som samordnar arrangemanget.

  Anmälan görs till info@kisciencepark.se – senast den 11 augusti.

  Bilden från förra årets event då Mikael von Euler puttade sig till segern.

2013

 • KI Science Park självklart val för NeuroVive

  17 december, 2013

  Forskningsföretaget NeuroVive väljer KI Science Park för att skapa stark närvaro även i Stockholm.
  – Det känns som en helt naturlig satsning. Här finns viktiga nätverk, tillgång till expertis och närhet till andra intressanta bolag, säger Mikael Brönnegård, vd på det Lundabaserade företaget som just nu är inne i en stark utvecklingsfas.

  Neurovivev Mikael Brönnegård

  En viktig aspekt på satsningen i huvudstaden är också närheten till samarbetspartners och investerare.
  – Det är bara att inse att det finansiella centret finns i Stockholm, säger Mikael Brönnegård, som kan glädja sig åt en rad positiva nyheter kring företagets utveckling.

  I november 2012 öppnades viktiga dörrar till den asiatiska marknaden genom att en läkemedelsjätte i Kina, Sihuan, blev partner till NeuroVive och ska ta de två första produkterna ut på den kinesiska marknaden.
  – Det är en väldigt bra affärsuppgörelse som i förlängningen kommer att ge oss tillgång till en ännu större marknad för våra läkemedel, säger Mikael Brönnegård.

  Bolaget har dessutom tecknat ett omfattande samarbetsavtal med utvecklingsbolaget Isomerase Therapeutics i Storbritannien, något som innebär starten för vad som beskrivs som en breddning av produktportföljen.

  Skyddar mot cellskador
  NeuroVives verksamhet är inriktad på utveckling av mitokondriebaserade läkemedelskandidater. Enklare uttryckt handlar det om läkemedel som skyddar mot skador på hjärtceller och nervceller, till exempel i samband med traumatiska hjärnskador eller hjärtinfarkt.

  Just nu pågår intensiva fas III-studier i Frankrike, Belgien och Spanien och bolagets första produkt – CicloMulsion mot perfusionsskador vid ballongsprängning eller hjärtinfarkt – kan vara på marknaden 2016. Då har det gått 20 år sedan grundupptäckten gjordes, något som återigen visar vikten av uthållighet i läkemedelsutveckling.

  Det är Eskil Elmér, bolagets forskningschef, som står bakom upptäckten som byggt NeuroVives portfölj kring behandling av akuta hjärt- och nervcellssjukdomar genom att skydda mitokondrierna som finns i alla våra celler.

  Mångsidig barnläkare
  Mikael Brönnegårds hjärta klappar kanske lite extra för just KI-sfären eftersom han själv har en bakgrund som barnläkare och i slutet av 80-talet disputerade på Institutionen för Medicinsk Näringslära vid Karolinska Institutet. Sedan dess har han hunnit skaffa sig erfarenhet från både läkemedelsindustrin, riskkapitalbranschen och olika affärsutvecklingsuppdrag på nationell och internationell nivå. Men roligare uppgift än att leda NeuroVive säger han sig inte ha haft:
  – Jag är precis där jag vill vara nu. Det är få förunnat att få ta ett läkemedel från A-Ö.

  På bilden syns Magnus Hansson från R&D-teamet, Helena Linden Pettersson som ansvarar för kliniska prövningar och regulatoriska frågor och, längst till höger, vd Mikael Brönnegård.

  17 företag i lokalerna på Fogdevreten 2
  Med NeuroVives etablering är nu totalt 17 företag på plats i lokalerna på Fogdevreten 2, där ledningen för KI Science Park tidigare hade sitt kontor. Efter flytten till ett av de nya ovala husen i hörnan Solnavägen/Tomtebodavägen har lokalerna renoverats och anpassats för att även passa en satsning på inkubatorverksamhet.
  – Den är ännu i sin linda, men kommer att innebära viktig närhet mellan lovande utvecklingsprojekt och Karolinska Institutets innovationssystem, säger Jeanette Jansson, som är koordinator och serviceansvarig för KI Science Parks verksamhet i Solna.

  Sedan tidigare finns ett samarbetsavtal med Akademiska Hus när det gäller uthyrning av lokaler inom Karolinska Institutets campusområde i Solna. Avtalet innebär att Akademiska Hus ansvarar för hyresavtal medan KI Science Park står för avtal som gäller service, infrastruktur och medlemskap för bolagen. Utöver forskningsföretag kan det också handla om att attrahera servicebolag som kan erbjuda tjänster till life science-företagen.

  Efter nyinvigningen av lokalerna på Fogdevreten 2 finns här nu:
  NeuroVive Pharmaceutical AB
  Larodan Fine Chemicals AB
  Arandi Development AB
  Mentis Cura Diagnostics
  NBMI Science AB

 • Virusjägare väljer KI Science Park

  17 december, 2013

  Virusjägarna på Apodemus AB ägnar sig inte åt smittkoppor, ebola eller Marburgvirus, utan åt sjukdomar som de flesta aldrig skulle förknippa med infektioner. Nu när Apodemus har flyttat in i sina nya lokaler i KI Science Park är det Alzheimers sjukdom som är i fokus.

  Bo Niklasson Apodemus– Hela bolaget snurrar runt teorin att en grupp virus, Ljunganvirus, ligger bakom många sjukdomar, säger Bo Niklasson, företagets grundare och VD. Och nu talar han inte bara om relativt sett mindre medicinska mysterier som det med orienterardöden, utan om stora indikationer som diabetes och Alzheimers sjukdom.

  – Det är lite som att svära i kyrkan men vi har påvisat så många indirekta samband mellan den här virusgruppen och andra tillstånd att vi inte kan utesluta ett orsakssamband, säger Bo Niklasson och berättar att man nu delvis börjat försöka sig på ett slags inverterad bevisföring – ta bort viruset för att se om sjukdomen försvinner eller lindras.

  Sedan två månader tillbaka bedriver Apodemus en klinisk fas II-studie inom ramen för Karolinska Trial Alliance (KTA) där man testar antiviral behandling på 60 patienter med Alzheimers sjukdom.
  – Vi prövar en helt annan väg än de andra, säger Bo Niklasson. De flesta är överens om att kampen mot Alzheimer har kört fast, och då måste man våga tänka nytt.

  Apodemus har fram till nyligen huserat i de gamla bioteknikkvarteren runt Biovitrum på Kungsholmen där det rivs och byggs nytt i ett rasande tempo, men det är ingenting som Bo Niklasson sörjer.
  – Vi var ju sist kvar så det började kännas alltmer ödsligt.
  Nu när Apodemus har flyttat verksamheten till KI Science Park är hela gänget på tio personer entusiastiska över att ha fått grannar, berättar Bo Niklasson.
  – Det känns väldigt bra. Förutom att det är trevligt att ha folk att hälsa på i korridorerna blir ju alla samarbeten så mycket enklare. Det här är jätteviktigt för oss.

 • KI Science Park med i nytt pilotprojekt

  17 december, 2013

  Sveriges tre life science-parker gör gemensam sak för att skapa en nationell nod för innovationer inom life science. Det är Karolinska Institutet Science Park, Medeon Science Park i Malmö och Sahlgrenska Science Park i Göteborg som samarbetar i ett nytt projekt med finansiering från den svenska innovationsmyndigheten Vinnova.

  KI Science Park *** Local Caption *** KI Science ParkBakgrunden är det nationella pilotprojektet Innovationsexcellens som startats för att utveckla Sveriges science parks som regionala noder i landets innovationssystem. De tre forskningsparkernas gemensamma satsning ingår i den del av pilotprojektet som leds av branschorganisationen SISP, Swedish Incubators and Science Parks.

  – Vi lever i en föränderlig värld och företagens behov förändras. Det är något som vi måste bli bättre på att anpassa oss till, säger Märit Johansson, vd på KI Science Park.
  Hon menar att parkernas erbjudanden ser ungefär likadana ut, samtidigt som företagens behov varierar. De flesta vill idag ha mer än bara lokaler och utvecklingen av ”mjuka värden” som mötesplatser och nätverk blir allt viktigare. Det är också stora skillnader vad gäller önskemål om till exempel avancerad utrustning eller behov av kontakter med nyckelpersoner och kliniknära specialistkompetens.

  Märit Johansson förklarar:
  – Våra olika erbjudanden bör komplettera varandra och bli tydliga och konkreta. Vi ska också utveckla vårt samarbete för att möta de samordnade behoven av våra tjänster. Då har vi möjlighet att skapa en nationell nod i begreppets verkliga betydelse.

  I ett första skede har de tre parkerna inventerat behoven och de tjänster som erbjuds idag. Redan nu har några områden prioriterats vad gäller satsningar inom KI Science Parks verksamhet. Det gäller bland annat life science-inriktad affärsutveckling och synlighet utåt.
  – För att bli kostnadseffektiva är målet att kunna presentera rikstäckande erbjudanden. På sikt hoppas vi förstås att landets samtliga forskningsparker är med på tåget, säger Märit Johansson.

 • Planera för KI Science Park DAY 2014

  17 december, 2013

  Den 29 april 2014 är det femårsjubileum för det uppskattade arrangemanget KI Science Park DAY. Även denna gång är det Nobel Forum på Karolinska Institutets campus i Solna som slår upp portarna för lovande life science-företag, potentiella partners och intresserade investerare.

  Caroline EkstrandKI Science Park DAY har nu blivit en tradition och arrangeras en gång varje år. Den särskilda dagen har kommit till för att erbjuda en mötesplats där investerare och tänkbara partners kan matchas ihop med lovande och redan framgångsrika bolag inom life science.

  – Vi vill förstås visa att vi satsar hårt på att skapa möjligheter för nya viktiga kontakter, säger Caroline Ekstrand, projektledare på KI Science Park. Att på alla sätt vara en intressant mötesplats är en av de viktigaste uppgifterna för en verksamhet som ser ut som vår.

  Vid KI Science Park DAY erbjuds några särskilt intressanta företag att från scenen presentera sin verksamhet och sina affärsidéer. Företagen väljs ut utifrån kriterier som finansiering, anknytning till Karolinska-sfären och att det verkligen handlar om en life science-produkt. De ansvariga från utvalda företag erbjuds coachning i förväg – för att bli vassare på argument och presentationsteknik.

  Caroline Ekstrand hoppas att många företag även i år ska anmäla sitt intresse för att få presentera sig, och därmed också utnyttja möjligheten till övning på att ”pitcha” sig själv på ett attraktivt vis.

  – Allt som ger resultat är inövat på ett eller annat sätt, säger hon. Med åren lär man sig att det är ytterst lite, om något, som gör sig av sig självt.

 • Viktig kunskap kostnadsfritt till medlemsföretag

  17 december, 2013

  Det finns många fördelar med att vara del av KI Science Park.
  Nyligen bjöds företagen på kostnadsfri konsultation kring finansieringsmöjligheter inom ramen för det nya EU-programmet Horizon 2020.

  Det var i samband med ett seminarium på temat ”Finansieringsmöjligheter för småbolag – Horizon 2020”, som intresserade medlemsföretagare fick möjlighet till enskild konsultation med en av föredragshållarna, Heather Marshall-Heyman, rutinerad och erkänt skicklig på området.
  Hon återfinns numera på KaroBio och har en bakgrund på Karolinska Institutet. Heather Marshall-Heyman driver även konsultverksamhet när det gäller omfattande – och inte sällan komplicerade – ansökningar till olika EU-program.
  – Intresset var så stort att vi fyllde två dagar, en i Flemingsberg och en i Solna, berättar Caroline Ekstrand, projektledare på KI Science Park. Totalt nappade elva företag på erbjudandet.
  Vid seminariet, som anordnades den 19 november, medverkade även Tuulikki Lindmark som ansvarar för EU Support Office på SwedenBio.

 • Passa på – unikt tillfälle att hyra nya lokaler i Gamma

  3 september, 2013

  Nu öppnar sig ett unikt tillfälle för företag som är på jakt efter lokaler anpassade för forskningsintensiv verksamhet på campusområdet.
  När det samlade innovationssystemet vid Karolinska Institutet gör det tredje och högsta ovala huset i backen vid Tomtebodavägen i Solna till ny bas för verksamheten, öppnar sig även möjligheter för nya aktörer.

  KI Science Park .Gamma, det sista att färdigställas av de ovala husen som utgör Karolinska Institutet Science Park, har fått en rad nya aktörer på plats. Det är administrationen inom de bolag som tillsammans utgör det berömda innovationssystemet vid KI som flyttat in på plan sju och delar av plan sex. Här finns nu – utöver KI Science Parks administration – KI Holding AB, KI Innovations AB, Karolinska Development AB och inom kort kommer även Index Pharmaceuticals AB att ha sin nya adress här.

  Toppmoderna lokaler
  Tack vare god planering har flytten möjliggjort uthyrning av 300 kvadratmeter moderna labb-lokaler som passar en forskningsintensiv aktör som vill verka på campusområdet.
  – Det är ett fantastiskt tillfälle, säger Märit Johansson, vd på KI Science Park. Vi erbjuder toppmoderna lokaler, en hel konferensdel med utställningsmöjligheter och även representativa mötesplatser.
  Den som nappar på erbjudandet får chansen att verka i samma campusmiljö som läkemedelsutvecklingsdelen av världskända SciLifeLab, ett spjutspetssamarbete mellan Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet.

  När nu Gamma-huset står klart har Karolinska Institutet Science Park fått sitt landmärke med internationell lyskraft. De ursprungliga planerna har fullföljts och samtliga huskroppar länkas samman av den mindre byggnaden Delta. Alfa och Beta invigdes redan i maj 2010 och här är verksamheten igång sedan länge.

  Spektakulär miljö
  Husen har många gånger beskrivits som både spektakulära och funktionella där ett viktigt ledord varit flexibilitet. Lokalerna kan ändras efter hyresgästernas önskemål eller krav förknippade med viss forskning. Planlösningen kan beskrivas som kontorslandskap för laboratorieverksamhet med labb-området i mitten av våningsplanen och skriv- och kontorsplatser längs de rundade väggarna ut mot fasaden.

  I samarbete med Akademiska Hus har de tidigare lokalerna på Fogdevreten 2 i Solna renoverats för att kunna hyras ut till mindre bolag i tidiga faser av affärsutveckling. Här skapas nu även möjligheter att hyra enskilda arbetsplatser, något som är lämpligt för entreprenörer i start-up-skede i behov av mötesplatser och en företagsadress.
  Samtidigt planeras också för en inkubator med anpassade stödfunktioner.

  Share Button
 • Karo Bio stor spelare i KI Science Park

  3 september, 2013

  Nu är forsknings- och utvecklingsbolaget Karo Bio, med säte i Novum-huset i Flemingsberg, en del av KI Science Park.
  – Det känns både naturligt och självklart eftersom hela vår verksamhet bygger på forskning från Karolinska Institutet, säger Per Bengtsson, vd på Karo Bio.

  perbengtsson-blog-1Vikten av närheten till världsledande forskning är inget nytt för Karo Bio. En av Karolinska Institutets stjärnforskare, professor Jan-Åke Gustafsson, expert på nukleära receptorer, var med och startade företaget.

  Karo Bios affärsmodell utgår från bolagets världsledande kunnande på området nukleära receptorer som målprotein för läkemedel. Projekten inriktas på multipel skleros, inflammatoriska tillstånd, autoimmuna sjukdomar och cancer.

  Företaget, med drygt 40 anställda och börsnoterat sedan 1998, har även ett antal strategiska avtal och samarbeten med internationella läkemedelsföretag.

  Sedan medlemsföretagen i Flemingsberg i början av året flyttade till nya gemensamma lokaler i Novum-huset är det naturligt att Karo Bio även formellt räknas som en del av den innovativa tillväxtmiljön i KI Science Park. Här finns även Flemingsberg Science som driver Kraftcentrum Flemingsberg för att förverkliga idéer ur sjukvårdens vardag.

 • KI Science Park berikas med nytänkande inom ätbeteende och viktreglering

  3 september, 2013

  Mando Group AB består av tre svenska företag som är specialiserade på ätbeteende och viktreglering. Koncernen som idag har verksamhet i både USA och Australien är frukten av framgångsrik KI-forskning i kombination med lika delar innovation och entreprenörskap – med andra ord ett typiskt KI Science Park-företag.
  – Jag är säker på att vi kommer att ha både nytta och glädje av medlemskapet i KI Science Park, säger koncernchef Cecilia Bergh.

  Cecilia BerghMandokoncernen bygger på två decenniers klinisk forskning vid sektionen för tillämpad neuroendokrinologi vid Karolinska Institutet. Till dags dato har närmare tusen patienter fått bukt med sina viktproblem tack vare Mandos unika metoder och teknologier. Utöver AB Mando finns Mandolean AB som erbjuder behandling mot övervikt och fetma. Ett tredje bolag, Mandometer AB, har till uppgift att hantera FoU-ärenden, teknikutveckling samt att förvalta patent.

  Heltäckande koncept
  Mandokoncernen är ett av de senaste tillskotten i KI Science Park, men i själva verket har man under hela sin 16-åriga historia haft sin hemvist i Novum-huset vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge – som sedan en tid tillbaka också är KI Science Parks adress. Här finns även den största Mandometerkliniken med heldygnsvård, patienthotell, dagvård och öppenvård. Ytterligare kliniker finns på Danderyds Sjukhus och i Alingsås, men också i New York, USA, och i Melbourne, Australien, finns kliniker. Och fler lär det bli.
  – Nästa steg är att licensiera ut behandlingsmodellen, säger Cecilia Bergh. Vi kommer att träna och certifiera kliniker som sedan kan erbjuda behandling med vår teknologi och våra metoder. Continue reading →

 • Mentorsprogram kan effektivisera affärer

  3 september, 2013

  KI Science Parks populära mentorsprogram fortsätter även 2013-2014.
  I höst står 13 motiverade adepter redo att med hjälp av en personlig mentor utveckla både det egna nätverket och effektivisera processerna i den ofta snåriga terrängen som kännetecknar medicinteknik och läkemedelsutveckling.

  KI Science ParkSatsningen erbjuder ett årslångt utvecklingsprogram som på sikt syftar till att adepten ska stå bättre rustad för att möta utmaningar inom life science-branschen.
  – Vi vill bidra till att ta tillvara den kompetens som finns hos medlemsföretagen och låta de företagare som kommit längre stötta kollegor i tidigare faser, säger Caroline Ekstrand, som är projektledare och ansvarig för mentorsprogrammet.

  Även externa personer anlitas och varje adept får en personlig mentor som matchas efter behov och erfarenhet.
  – Vi lägger stor kraft på det här momentet för att utbytet ska bli så fruktbart som möjligt. Därför anlitas en extern konsult som både har expertis inom HR och bred erfarenhet från life science-området, förklarar Caroline Ekstrand.

  I likhet med tidigare mentorsprogram kommer årets upplaga att innehålla skräddarsydda workshops inom ämnen som mentorer och adepter utarbetar tillsammans. Ämnena kommer att fastställas i samband med programmets kick-off nu under den tidiga hösten. Ett återkommande tema är projektpaketering för att säkerställa effektiva och målgruppsanpassade projektbeskrivningar och presentationer, vare sig det är ägare och styrelse, potentiella finansiärer eller partners som behöver övertygas. Continue reading →

 • Lunchföredrag med IT-fokus – boka in!

  3 september, 2013

  Tisdag den 17 september bjuder KI Science Park i Flemingsberg på ett lunchföredrag med fokus på IT för små bolag i life science-branschen.
  Boka in en timme mellan 12 och 13!

  it-lunchDet är Karo Bios IT-chef Torbjörn Malmsjö som delar med sig av kunskap och lång erfarenhet under rubriken ”Utmaningar och möjligheter med IT för det mindre life science-företaget”.

  – Life science-specifik IT-kunskap har varit ett efterfrågat ämne och vi är väldigt glada att kunna bjuda på det här seminariet, säger Caroline Ekstrand, projektledare på KI Science Park. Många life science-företagare hanterar väldigt mycket data inom ramen för omfattande regelverk. Då är det guld värt att hämta erfarenheter från kollegor som vet hur man optimerar arbetet med dokumentering.

  Några punkter som kommer att tas upp under den späckade lunchtimmen är:

  • Fördelar med nystartad IT
  • IT – ett arbetsredskap
  • Infrastruktur för IT
  • Låt verksamhetsbehoven styra din IT
  • Vad bör man tänka på vid användning av publika IT-tjänster?
  • Hur skyddar jag min information?

  – Det finns en hel del IT-utmaningar som företagare inom life science-branschen stöter på, säger Torbjörn Malmsjö. Min tanke är att ge lite goda råd och försöka lotsa åhörarna förbi de värsta blindskären. Rätt utnyttjad IT ger stora affärsfördelar.

  Lunchsmörgås serveras från 11:45.

  Anmälan till: info@kisciencepark.se

 • Parkens medlemmar nätverkar på green

  3 september, 2013

  Det är sedan länge känt att golfbanan är en viktig arena för nätverkande och att ett väsentligt antal storaffärer har tagit form mellan tee och green.
  KI Science Park vill naturligtvis inte vara sämre än Volvo eller andra storföretag.

  topptrion-i-ki-science-parks-golfmästerskapDärför anordnades, på sommarens sista riktigt varma dag, KI Science Parks golfmästerskap på Waxholms Golfklubb.
  – Det här är starten på ett årligt evenemang och vi gratulerar Mikael von Euler, historiens förste Science Park-mästare i golf, säger Märit Johansson (hcp 35), vd för KI Science Park.
  På bilden syns vinnaren Mikael von Euler, KDev Oncology AB, omgiven av trean Anders Flodin, KI Housing AB (till vänster) och Thomas Olin, Kancera AB, som kammade hem andraplatsen.

 • Nytt samarbetsavtal med Akademiska Hus

  6 maj, 2013

  KI Science Park har ingått ett samarbetsavtal med Akademiska Hus. Det gäller uthyrning av lokaler till små forskningsföretag och andra bolag inom life science-området inom Karolinska Institutets campusområde i Solna.
  – Det ska bli spännande. Vi ska försöka ha lite is i magen och ha lokaler tillgängliga så inget bolag ska behöva vänta, säger Magnus Huss, fastighetschef på Akademiska Hus.

  Magnus-Huss_svartvitAvtalet innebär att Akademiska Hus och KI Science Park tar ansvar för varsin del av erbjudandet till bolagen. Medan Akademiska Hus ansvarar för hyresavtal står KI Science Park för avtal som gäller service, infrastruktur och medlemskap. Utöver forskningsföretag kan det också handla om att attrahera servicebolag som kan erbjuda tjänster till life science-bolagen.

  För Akademiska Hus innebär avtalet en lite ny inriktning – från hela fastigheter till uthyrning ner på rumsnivå.
  – Det stämmer, säger Magnus Huss. Vi ska vara innovativa och inte tänka i termer av tidigare lösningar.
  Magnus Huss ger ett exempel:
  – Om vi har tillgång till ett stort kontorsrum och ett bolag i startfas bara vill hyra ett hälften så stort rum – då hade vi tidigare byggt en vägg och avdelat rummet. Nu tänker vi oss en smartare och enklare lösning och markerar med tejp på golvet vilken yta bolaget har tillgång till. När företaget expanderar kanske det blir aktuellt med hela rummet och då har vi inte byggt och ändrat i onödan. Det kanske kan låta ovant och konstigt, men det är att ha lite is i magen.

  Samarbetet inleds med lokaler på Fogdevreten 2, i nära anslutning till de ovala husen som utgör KI Science Park och det kluster som bildas intill Karolinska Institutet och det nya Karolinska Universitetssjukhuset.

 • EU-kommissionen lär av KI Science Park

  6 maj, 2013

  När EU-kommissionens generaldirektorat för forskning, JRC, i slutet av april kallade till rundabordssamtal om vetenskapligt stöd var det KI Science Park som representerade de europeiska forskningsparkerna.
  – Jag är mycket optimistisk efter det här mötet. Det har sannolikt bidragit till att EU skapar ett program för stöd till små bolag inom life science och Science Parks. Det är ett stort och viktigt steg, säger Märit Johansson, vd för Karolinska Institutet Science Park.

  KETSDet var EU-kommissionens Joint Research Centre, JRC, som tillsammans med den internationella organisationen IASP, International Association of Science Parks, lyfte frågan om vikten av stöd till högsta EU-nivå. Rubriken för rundabordssamtalet var Scientific Support to Key Enabling Technologies and Innovative SMEs och det handlar om stöd till små och medelstora bolag som utvecklar lovande life science-teknologier.

  EU har identifierat tillväxt i små och medelstora företag som nyckeln för att uppnå de tuffa mål som satts för 2020. Det var mot den bakgrunden som KI Science Park hade valts ut som ett intressant exempel på vikten av idéflöde och kunskapsutbyte för att driva innovativ utveckling inom life science.

  – De lyssnade på mitt budskap om att de stora läkemedelsjättarna behöver samverka mer med akademin och även med andra aktörer. Då är forskningsparker ett fullödigt ekosystem med många olika kompetenser, säger Märit Johansson.

  KI Science Park har på några få år växt till över 60 företag. Närheten till världsledande forskning inom Karolinska Institutet och möjligheten att skapa ett kvalificerat och exklusivt nätverk är lockande för forskningsintensiva små och medelstora företag. Continue reading →

 • Medlemsföretag får kommunikationskanal

  6 maj, 2013

  KI Science Parks pressrumNu får medlemsföretagen i KI Science Park nya möjligheter till kommunikation.
  Det är KI Science Parks digitala pressrum som öppnas för företagen som därmed får möjlighet att nå tusentals journalister med pressinformation.

  Den 9 april samlades närmare 20 medlemsföretag till ett inspirationsseminarium om kommunikation. Rubriken för evenemanget var ”Syns man inte så finns man inte” och handlade om hur företag i life science-branschen kan använda sig av kommunikation som ett strategiskt verktyg; för att öka kännedomen om vilka man är och vad man gör, bättre nå ut med sina budskap och skapa intresse hos investerare, potentiella partners och andra.
  – Vi som är i branschen är ofta så inne i vår verksamhet att vi inte inser att vi har intressanta nyheter att dela med oss av, säger Märit Johansson, vd på KI Science Park. Många av oss behöver också konkret hjälp med verktyg och kanaler.

  KI Science Park har använt sitt digitala pressrum för att kommunicera nyheter i flera år. Nu tas ytterligare ett steg i satsningen på kommunikation genom att öppna möjligheten för samtliga medlemsföretag.
  – Vi står för en upparbetad kanal för att nå ut på ett effektivt sätt. Sedan får företagen själva ta ansvar för att informationen de vill förmedla utarbetas på rätt sätt. Där kan det behövas professionell hjälp, säger Märit Johansson.

  Pressrummet är utformat utifrån journalisters behov. Här kan KI Science Park-företag publicera såväl pressmeddelanden som pressbilder, nyhetsgrafik, faktablad och olika typer av dokument.
  För mer information: caroline.ekstrand@sciencepark.ki.se

 • Många deltagare på lyckad KI Science Park DAY

  6 maj, 2013

  KI Science Park DAY, som i år arrangerades på Nobel Forum, blev en lyckad satsning som lockade närmare hundra deltagare.
  – Vi är väldigt nöjda, säger projektledaren Caroline Ekstrand. Alla som svarat på vår enkät tycker att det är en givande dag som det är väl värt att satsa tid på.

  mingelKI Science Park DAY arrangeras en gång varje år och har kommit till för att erbjuda en mötesplats där investerare och potentiella partners kan matchas ihop med lovande och redan framgångsrika bolag inom life science.

  Medlemsföretag får chansen på att presentera sin verksamhet för att knyta kontakter med finansiärer på olika nivåer och med olika önskemål om samarbetsformer. I år var det många som nappade på erbjudandet och presentationerna har fått höga betyg i utvärderingen.

  Deltagarna fick också matnyttiga tips av dagens huvudtalare, Magnus Björsne, affärsutvecklingschef vid Astra Zeneca. Hela dagen hölls samman av en sann entreprenör i vit rock, Magnus Persson, ordförande i KI Innovations som tidigare var med och startade numera börsnoterade Aerocrine.

 • AlzeCure nya i KI Science Park

  6 maj, 2013

  KI Science Park växer – både i Solna och i Flemingsberg.
  Nu utökas medlemsföretagen i Novumhuset intill Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge med forskningsstiftelsen AlzeCure.

  jonas ekstrand.PngDet senaste nytillskottet i Karolinska Institutet Science Park i Flemingsberg är AlzeCure, en stiftelse som startats av ledande forskare och läkemedelsutvecklare från AstraZeneca. Den uttalade ambitionen är att ta fram terapier mot Alzheimers och andra neurodegenerativa sjukdomar, och det på ett snabbare och smartare sätt än big pharma.

  – Vi har egenutvecklade teknologier och helt nya testmetoder, säger Jonas Ekstrand, vd på AlzeCure. Och vi samarbetar med de bästa inom akademi och industri.

  Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, är demens vår tids snabbaste växande folkhälsoproblem. Demenssjukdomar är den sjukdomsgrupp som kostar vårt samhälle allra mest.

  – Bara i Sverige drabbas 20 000 människor varje år av Alzheimers sjukdom, säger Jonas Ekstrand. Vi är beredda att satsa stenhårt för att hjälpa till på det här viktiga området.
  AlzeCure har redan idag lovande läkemedelsprojekt som dels syftar till att avlägsna de sjukliga förändringarna i hjärnvävnaden, dels till att påverka mekanismen för återbildning av nervceller och nervcellsutskott.

  Med stiftelsens forskningsintensiva verksamhet passar KI Science Park utmärkt som adress. Närheten till Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset stärker det innovativa klimatet.

  – Vi har hamnat helt rätt, säger Jonas Ekstrand.

2012

 • KI Science Park flyttar till större i Flemingsberg

  11 december, 2012

  KI Science Park i Flemingsberg får ny adress från årsskiftet.
  Med början vid nyår flyttar företagen till nya gemensamma lokaler i Novum-huset vid Hälsovägen.

  KI Science Park NovumNovum är ingen ny adress för företag bildade ur life science-forskning i Flemingsberg, men det här är första gången som ett helt företagskluster flyttar in i det forskartäta huset som bland annat rymmer Institutionen för Biovetenskaper och Näringslära vid Karolinska Institutet, företaget Karo Bio och Vecura, en så kallad core facility som framställer cell- och genterapiprodukter.

  Företagen i KI Science Park kommer att flytta in på plan 7 och 8 och flytten innebär en rad praktiska förbättringar, bland annat tillgång till fler laboratorielokaler. Närheten till sjukhuset är ytterligare en fördel som stärker det innovativa klimatet.

  – Vi får också bättre plats för inkubatorverksamheten, säger vd Märit Johansson, som ser fram emot att få samla medlemsföretagen under ett och samma tak.

  Även Flemingsberg Science, som driver projektet Kraftcentrum Flemingsberg för att förverkliga idéer ur sjukvårdens vardag, flyttar med till Novum-huset.

  Närmare vården och forskningen
  – Vi ser bara fördelar, förklarar vd Björn Varnestig. Vi kommer närmare både vården och forskningen. Praktiskt nog får vi också plats med ett litet kontorslandskap där vi kan erbjuda plats för affärsprojekt i tidiga skeden. Continue reading →

 • Nytt verktyg skapas för snabbare läkemedelsutveckling

  11 december, 2012

  Vad ska man tänka på när det börjar bli dags att söka patent – och vad innebär egentligen “freedom to operate”?

  Den långa och krävande processen att utveckla ett nytt läkemedel är sällan enkel. Nu lanseras ett nytt webbaserat verktyg som ska underlätta för små bolag att fatta rätt beslut vid varje enskilt tillfälle i utvecklingsprocessen.

  kompass, beskurenMånga är de blindskär som de små forskande bolagen ska navigera igenom på den långa vägen till färdigt läkemedel. Med KI Science Park som bas pågår ett intensivt arbete med att ta fram det webbaserade verktyg som går under namnet TPP-kompassen. TPP står för Target Product Profile.

  – Målet är att erbjuda små forskande företag tillgång till ett strukturerat stöd för att bedriva läkemedelsutveckling på ett effektivt sätt, säger Märit Johansson, vd på KI Science Park.

  Underlättar för små företag
  Bakgrunden är att det är en omöjlighet för företag med bara ett fåtal anställda att själva ha den nödvändiga kompetensen för att få allt på plats under den långa och sällan spikraka vägen från idé till klinisk prövning.

  – Tanken med att utveckla en webbaserad och därmed lättillgänglig guide är att spara både tid och pengar åt de små bolagen, förklarar Märit Johansson. Bolagen ska kunna lära av varandras misstag och slippa uppfinna hjulet igen och igen. Continue reading →

 • Dags för ny enkät till medlemsföretagen

  11 december, 2012

  Märit JohanssonDet har snart gått tre år sedan den första stora undersökningen om medlemsföretagens synpunkter på verksamheten och miljön i stort i KI Science Park. Nu är det dags igen.
  – Vi behöver veta vad som står högst på önskelistan, vad som är bra och vad som kan utvecklas ytterligare, säger Märit Johansson, vd på KI Science Park.

  Resultatet av 2010 års undersökning har legat till grund för utvecklingsarbetet de senaste åren. Med över 60 företag i det dynamiska life science-klustret behöver fler viktiga synpunkter fångas upp.

  Några exempel på vad som utvecklats på basis av den förra enkäten:

  • Ett uppskattat mentorsprogram inom life science med matchade mentorer till varje adept.
  • Workshops och seminarier på relevanta och efterfrågade teman. Två av en lång rad ämnen som avhandlats är tillverkning av kliniskt prövningsmaterial och IP-strategier.
  • Ett helt nytt samarbete med Humlegården har möjliggjort att fler lokaler nu finns tillgängliga för företag som letar efter etableringsmöjligheter.
  • IT-servicen har utvecklats, liksom möjligheten att erbjuda förmånliga prenumerationer på olika verktyg för bland annat branschrelevant omvärldsanalys.
  • Nytt webbaserat verktyg (TPP-kompassen) som fungerar som ett beslutsstöd för läkemedelsutveckling. Verktyget, som är under utveckling just nu, möjliggör ett strukturerat stöd för små bolag hela vägen från idé till klinisk prövning.
 • Planera för KI Science Park DAY 2013

  11 december, 2012

  Den 25 april 2013 arrangeras KI Science Park DAY för fjärde gången.

  Medlemsföretagen får, som tidigare, chansen att presentera sig för nyckelpersoner inom life science-branschen som är villiga att stödja innovativa projekt.

  KI Science Park DAY är ett uppskattat tillfälle att främja och synliggöra utvecklingsprojekt komna ur Karolinska Institutets innovationssystem.
  – Det innebär möjligheter till nya viktiga kontakter, säger Märit Johansson, vd på KI Science Park.

  Ansvariga från medlemsföretag som presenterar affärsidéer och verksamhet erbjuds coachning i förväg – för att vässa argument och presentationsteknik.
  – Att ”pitcha” sig själv och sin innovation på ett snabbt och attraktivt sätt kräver övning, säger Märit Johansson, som hoppas att många ska nappa på erbjudandet. Och nu är det dags att anmäla intresse för att presentera sitt företag!

 • Från AstraZeneca till ny start som entreprenör

  30 augusti, 2012

  Efter nedläggningen av AstraZenecas forskningsanläggning i Södertälje har en ny och högkvalificerad grupp hoppfulla entreprenörer sökt sig till tjänsteinkubatorn inom KI Science Park. En av dessa är Urban Fagerholm med lång erfarenhet av läkemedelsforskning.
  – Framtiden känns spännande. Jag ser uppsägningen som en spark i baken, säger han.

  Urban F bwTjänsteinkubatorn, som drivs gemensamt av KI Science Park och Södertörns högskola, erbjuder ett organiserat program för att ge stöd till nya entreprenörer i Flemingsberg. Programmet är kostnadsfritt och sträcker sig över sex månader, och för att bli antagen krävs en klar bild av affärsidé och potentiell marknad.
  Det har Urban Fagerholm.
  – Idéerna började bubbla direkt efter nedläggningsbeskedet. Jag hade redan långt gångna funderingar kring ny metodik och det kändes naturligt att gå vidare med affärsutveckling, säger han.

  Visste inget om KI Science Park
  Att det blev KI Science Park var en lyckosam tillfällighet.
  – Märit Johansson kom till AstraZeneca och berättade om möjligheter i forskningsparken. Jag visste ingenting om KI Science Park tidigare men kände att det var helt rätt arena för att pröva min affärsidé.
  Urban Fagerholm är docent inom farmakokinetik, ett kunskapsområde som handlar om läkemedels upptag och omsättning i kroppen. Han har under lång tid sysslat med utveckling av prediktionsmetoder.

  Utvecklingsprojektet i inkubatorn handlar om fortsatt metodutveckling och om att bland annat ta fram visualiseringssystem. Continue reading →

 • Nytt medlemsföretag för säker förvaring av prover

  30 augusti, 2012

  SG_Camber2_litenAlltid rätt temperatur, övervakning dygnet runt och reservkraft som omedelbart kopplas in vid ett eventuellt strömavbrott.
  ClinStorage AB är företaget som gjort säker hantering av prover och läkemedel till en framgångsrik affärsidé inom KI Science Park.

  Men om företaget är nytt är männen bakom ClinStorage rutinerade seniorer med lång erfarenhet från både storskalig läkemedelsindustri och mindre biotechföretag. Det är också därför de vet vad som behövs för att främst forskningsparkens entreprenörer inom life science inte ska förlora de unika värden som laboratorieprover och kliniska prövningsprodukter representerar.

  Jour dygnet runt
  – Det handlar både om ordning och reda och om exakt rätt temperatur, förklarar Ola Camber, som grundat företaget tillsammans med kollegan professor Sven P Jacobsson. Vi har larmsystem som omedelbart indikerar minsta temperaturförändring och jour dygnet runt.

  Ola Camber konstaterar att det är vanligt att prover förvaras på ett okontrollerat sätt.
  – Ett företags hela bas för framtida utveckling och försäljning kan raseras genom inbrott eller strömavbrott. För kliniska prövningar är det helt avgörande att ha kvalitetskontrollerade övervakningssystem, säger han. Strömavbrott är dessutom vanligare än man tror.

  De prover det gäller är:
  • Plasma och vävnadsprover från kliniska studier och biobanker
  • Prover från pre-kliniska studier
  • Rekombinant producerade proteiner
  • Cell-banker kopplade till produktion av rekombinanta proteiner
  • Temperaturkänsliga lågmolekylära substanser samt peptider
  • Läkemedel för kliniska studier Continue reading →

 • KI Science Park med i nationellt pilotprojekt

  30 augusti, 2012

  KI Science Park deltar tillsammans med Kalmar Science Park och Ideon i Lund i pilotprojektet Innovationsexcellens.
  Projektet drivs av den svenska branschorganisationen SISP, Swedish Incubators and Science Parks.

  Landets drygt 30 science parks spelar en viktig roll för regional konkurrenskraft och tillväxt. Projektet Innovationsexcellens syftar till att utveckla en modell för att identifiera framgångsfaktorer och förbättringsmöjligheter. Modellen bygger på ett systematiskt och strukturerat arbetssätt som håller internationell standard och gör det lättare att utbyta väl fungerande arbetsmetoder och därigenom bygga excellens.

  – Det är alltid värdefullt att samverka med branschkollegor och projektet har väckt många tankar om hur man kan utveckla arbetet, säger Märit Johansson, vd på KI Science Park. Det är också roligt att få möjlighet att delta i en pilotsatsning.

  SISP har 60 medlemmar över hela Sverige med totalt 5 000 företag och 72 000 anställda. Fokus ligger på kunskapsbaserade och tillväxtorienterade företag och medlemmarna driver tillsammans 70 fysiska möteplatser och erbjuder en rad olika typer av affärsutvecklingsstöd.

 • Medlemsföretagen visar upp sig i höst

  30 augusti, 2012

  De drygt 60 medlemsföretagen i KI Science Park är utspridda på totalt fem olika adresser i Solna och Flemingsberg. För att öka möjligheten till idéutbyte och nya samarbeten startar i höst en satsning då medlemsföretagen informerar varandra om sin verksamhet.

  – Företagen får en chans att berätta om sin verksamhet, sitt fokus och sin utveckling. Samtidigt passar vi på att uppmärksamma våra gemensamma resurser i form av expertis, utrustning och tjänster, säger Märit Johansson, vd på KI Science Park.

  Turnén kommer att ledas av projektledaren Caroline Ekstrand och hela teamet är entusiastiskt inför möjligheten att ytterligare stärka befintliga samarbeten och öppna för nya konstellationer.

  – Det här är ett sätt att bygga gemenskap, säger Caroline Ekstrand.

  Presentationsserien börjar den 18 september i Hagalundsområdet med gemensam kaffestund och företagspresentationer. Eventet avslutas med mingel och möjlighet till mer utbyte kring verksamhet och nya satsningar.

  Planen är att hinna med samtliga företag i Solna under hösten och fortsätta i Flemingsberg i januari.

  För alla dagar och tider – se www.sciencepark.ki.se.
  Här följer ett schema för de första besöken:

  • 18 september, kl.15:15 till 17:00
  KI Science Park bolagspresentation i Hagalund: iNovacia, Kancera, Pergamum och ClinStorage

  • 10 oktober, kl.15:30 till 17:00
  Studiebesök på SciLifeLab för medlemmar i KI Science Park

  • 22 oktober, kl.8:45 till 10:30
  Läkemedelsutvecklingsstöd på KI Science Park: Karolinska Trial Alliance, kontraktlabbslots och introduktion till ett webbaserat verktyg för läkemedelsutveckling

  • 5 november, kl.15:15 till 17:00
  KI Science Park bolagspresentation på Retzius väg 8: BioChromix, BioChromix Pharma, Dilafor, Dilaforette, NovaSaid och Pharmanest Continue reading →

 • Högt betyg för KI Science Park DAY 2012

  30 augusti, 2012

  KI Science Park DAY får högt betyg. 96 procent av deltagarna tyckte att det var värt att vara på plats.
  En utvärdering visar att många är väldigt nöjda, men att det också finns sådant som kan bli ännu bättre.

  KI Science Park DAY handlar både om att få möjlighet att presentera sitt företag för investerare och om att knyta andra värdefulla kontakter. Medlemsföretag som presenterar sin affärsidé och verksamhet erbjuds träning i förväg, en möjlighet som mottagits övervägande positivt.

  – Att ”pitcha” sig själv på ett snabbt och attraktivt sätt är en konst. Det kräver övning, konstaterar Märit Johansson, vd på KI Science Park. Vi hoppas att fler nappar på möjligheten nästa gång.

  Dagen – en del av Globe Forum
  Hållbar utveckling har blivit ett centralt begrepp på senare år, inte minst efter att klimatförändringen kom upp på den politiska världsagendan. I läkemedelssektorn har det tagit lite längre tid för konceptet att få fäste, men då läkemedel har en så stor betydelse för folkhälsan är det inte konstigt att vi nu börjar intressera oss alltmer för kopplingen mellan hälsa och miljö. När det talas om läkemedelssubstansers inverkan på miljön gäller det oftast hormoner och antibiotika som har stor påverkan på vår vattenmiljö. Detta var temat för dagens huvudsession på Globe Forum på Grand Hotell, som KI Science Park DAY i år var en del av. Där presenterades innovationer som syftar till förändrad läkemedelskonsumtion och -produktion, bättre hantering av överblivna läkemedel och mer effektiv vatten¬rening. Continue reading →

 • Ny reception med utökad service

  30 augusti, 2012

  2012-08-30 CharlieKI Science Park öppnar en ny reception i lokalerna på Fogdevreten 2. Receptionen är öppen klockan 8-17 och servicen kommer successivt att byggas ut med nya tjänster.

  – Vi har ambitionen att skapa en sambandscentral, säger Märit Johansson, vd på KI Science Park. Det innebär att vi på sikt ska kunna ordna beställningar av olika slag, konferensservice och annat som företagen vill ha hjälp med.

  I den nya receptionen möts besökarna av Charlie Lövgren som ansvarar för att alla känner sig välkomna, fixar bud och nyckelhantering – och på sikt en rad andra tjänster.

 • Kluster av cancerföretag bildas i KI Science Park

  19 april, 2012

  2012-04-19 carl-haraldUtveckling av nya läkemedel på cancerområdet står i fokus på en av KI Science Parks mest centrala adresser, Nobels väg 3.
  Fem bolag inriktade på cancerområdet samlas nu på denna adress och därmed formas forskningsparkens första fokuserade företagskluster.

  Det är KDev Oncology, Axelar, Akinion Pharmaceuticals, Aprea och GliGene, samtliga ingår i Karolinska Developments bolagsportfölj. Tre av de fem bolagen är i klinisk fas; Akinion, Axelar och Aprea. I KDev Oncology ingår förutom Akinion även företaget GliGene som är i tidig preklinisk fas.

  Bakgrunden till bildandet av KDev Oncology är en strategisk satsning på effektiv och rationell resursanvändning vad gäller spetskompetens inom onkologiområdet, personal och infrastruktur.
  – Det blir lättare att åstadkomma synergieffekter om bolagen även fysiskt verkar intill varandra, förklarar Carl Harald Janson, VD för KDev Oncology.

  Samordningen handlar också om möjligheten att attrahera kapital till den fortsatta utvecklingen.

  – Vi hoppas förstås kunna utveckla nya bolag inom cancerområdet och behöver kunna satsa ytterligare för framtiden, säger Carl Harald Janson. Continue reading →

 • Mentorsprogram ska ge nya insikter och råg i ryggen

  19 april, 2012

  Ny_Alfred Nobels Allé 10 - 1I början av maj startar KI Science Park ett nytt mentorsprogram. Då får 22 adepter chansen att tillsammans med en utvald mentor fullfölja ett program med workshops och seminarier som ska ge nya erfarenheter, ny kunskap och råg i ryggen för framtida entreprenörskap.

  Satsningen ska som tidigare bidra till att ta tillvara den kompetens som finns hos medlemsföretagen och låta de företagare som kommit längre stötta kollegor i tidigare faser. För mer seniora företagsledare rekryteras externa mentorer. Med intervjuer som bas matchas samtliga mentorer och adepter för att alla ska få ut mesta möjliga av programmet. Fokus ligger på att skapa ett forum för erfarenhetsöverföring som på sikt kan bidra till att förkorta den tid som går åt för nya läkemedel att nå ut till marknaden.

  – Vi hoppas på intensiv interaktivitet, säger Caroline Ekstrand, som är projektledare och ansvarig för satsningen. Deltagarna ska vara aktiva, ställa frågor och verkligen ta tillvara den här möjligheten till personlig utveckling, nya perspektiv och konkret hjälp i vardagen. Mentorprogrammet är en unik chans till utökat nätverk och nya insikter.

  Programmet sträcker sig till januari 2013 och kommer att omfatta workshops på teman som projektpaketering, finansiering, regulatoriska frågor, IP-strategi och hur man fattar rätt beslut inom det komplexa läkemedelsutvecklingsområdet.

  Det blir inga traditionella föreläsningar utan interaktiva workshops som leds av erfarna entreprenörer. Flera utbildningstillfällen förläggs till Flemingsberg (bilden) och ny omgivning i kombination med en tillåtande atmosfär ska locka deltagarna att ställa alla typer av frågor som de annars kanske drar sig för att ta upp. Continue reading →

 • ”Vill lära mig allt om entreprenörskap”

  19 april, 2012

  Achim Orzechowski– Ett fantastiskt bra tillfälle att bygga ytterligare ett nätverk och få viktig kunskap om vad entreprenörskap på läkemedelsområdet innebär i praktiken.
  Det säger Achim Orzechowski, rutinerad kemist och forskare från Astra Zeneca, en av adepterna i KI Science Parks mentorsprogram.

  Achim Orzechowski, ursprungligen från Tyskland, har arbetat på Astra Zeneca i 17 år. Direkt efter nedläggningsbeskedet bestämde han sig för att se det som hänt som en möjlighet till förändring.

  Han har i dagsläget två aktuella spår mot en ny framtid. Båda handlar om att starta ett nytt biotechbolag. Det ena innebär att vidareutveckla något eller några projekt som ansetts lite för nischade och för ”smala” för att passa storbolaget Astra Zeneca. En annan möjlighet är att bygga vidare på verksamhet inom uppdragslaboratorier, det som kallas CRO.
  – Båda idéerna är bra och fullt möjliga att genomföra, säger han.

  Eftersom båda spåren handlar om att starta ett nytt bolag är Achim Orzechowski tacksam och glad åt möjligheten att få delta i mentorsprogrammet inom ramen för KI Science Park.

  – Jag behöver lära mig allt om hur det går till att bli entreprenör! Hur gör man för att träffa investerare? Hur ser processerna ut? Jag har hur många frågor som helst.

  Hans specialområde är farmakokinetik och läkemedelsmetabolim, alltså hur läkemedel omsätts i kroppen. Under en rad år var han ordförande i Apotekarsocietetens sektion för just farmakokinetik. Han har under sina år i Södertälje också arbetat med att hitta samarbetspartners för Astra Zeneca i olika utvecklingsprojekt.

 • KI Science Park bas för samarbetsprojekt

  19 april, 2012

  KI Science Park är bas för ett högintressant samarbetsprojekt på universitetsnivå. Det är en av forskningsparkens nyckelaktörer, KI Innovations AB, som leder affärsutvecklingen i ett samarbetsprojekt inom det högaktuella området nya antibiotika. Det handlar om utvecklingen av ett antibiotikum med potential att slå ut magsårsbakterien Helicobacter pylori.

  Lilian WikströmNu har projektet i hård konkurrens beviljats finansiering från Novo Nordisk Foundation som ger stöd för tidiga utvecklingsprojekt.
  – Det här är ett viktigt område och det känns extra roligt att vår erfarenhet av läkemedelsutveckling kan möjliggöra en snabb process, säger Lilian Wikström, VD på KI Innovations AB.

  Helicobacter pylori är en bakterie som mer än hälften av jordens befolkning bär på. Infektionen ger oftast inga symtom, men kan ibland utvecklas till magkatarr, magsår och magcancer.

  Professor Ann-Beth Jonsson och hennes medarbetare Rahma Wehelie vid Stockholms universitet har identifierat en peptid som gör att bakterien inte kan överleva i magen. Nu är förhoppningen att resultaten ska leda fram till ett läkemedel som slår specifikt mot Helicobacter pylori utan att påverka den normala bakteriefloran i magen.

  – Eftersom det här är den vanligaste infektionen i världen finns det ett stort behov av antibiotika som inte driver fram resistensutveckling hos andra bakterier, förklarar Ann-Beth Jonsson.

  Det vetenskapliga arbetet leds från Stockholms universitet medan KI Innovations AB ansvarar för affärsutvecklingen.
  – Det är värdefullt att ha den samlade erfarenheten av två innovationssystem i ryggen, säger Ann-Beth Jonsson. SU Innovation på mitt eget universitet har en unik kompetens samtidigt som KI Innovations AB kan bidra med gedigen erfarenhet av läkemedelsutveckling.

 • Magnus Doverskog leder Umecrine Cognition

  19 april, 2012

  Magnus DoverskogMagnus Doverskog är ny vd på KI Science Park-företaget Umecrine Cognition.
  Han är stolt och glad över att få leda en verksamhet inriktad på utvecklingen av nya och innovativa läkemedel mot Alzheimers sjukdom – ett område där behoven ständigt ökar.

  Magnus Doverskog har lång erfarenhet av såväl vetenskapligt som industriellt forsknings- och utvecklingsarbete från bland annat Astra Pain Control och Biovitrum.
  – Alzheimers sjukdom orsakar lidande för miljoner patienter och deras anhöriga över hela världen och i dag finns inga läkemedel på marknaden som kan bromsa utvecklingen, konstaterar han.

  Magnus Doverskog förklarar vidare:
  – Umecrine Cognition har teknologi och kompetens inom CNS-området som skulle kunna leda till en ny och unik behandlingsprincip för att bromsa sjukdomsförloppet och förbättra patienternas minnesfunktioner. Det gör mig optimistisk för framtiden.

  Rent geografiskt blir flytten inte så omvälvande då han närmast kommer från bioteknikföretaget IMED, också hemmahörande i parken, där han var vd och ansvarade för utvecklingen av bolagets humana monoklonala antikroppar fram till dess IMED avyttrades av Karolinska Development.
  – Jag kan inte tänka mig en bättre miljö att verka i om man är i den här branschen där samverkan mellan grundforskning, tillämpad forskning och affärsutveckling är avgörande, säger Magnus Doverskog.

  Läs mer på Umecrine Cognitions webbplats.

 • Projektledare förstärker KI Science Park

  19 april, 2012

  Caroline EkstrandCaroline Ekstrand är ny projektledare och förstärker staben i KI Science Park. Caroline Ekstrand är molekylärbiolog och har gedigen erfarenhet av affärsutveckling inom bioteknikbranschen, både från Frankrike och från Kanada.

  Caroline Ekstrand beskriver sig som halvfransyska som kommer att se på verksamheten med nya ögon.

  – Min uppgift blir att undersöka vilka behov som medlemsföretagen har och bidra till att utveckla tjänster och service, säger hon. Det ska bli väldigt roligt att få träffa alla engagerade entreprenörer och befinna sig mitt i verksamheten. Dessutom är det här faktiskt mitt första jobb i Sverige.

  – Rekryteringen av Caroline Ekstrand gör att vi kan möta efterfrågan på tjänster från våra medlemsföretag, säger Märit Johansson, vd för KI Science Park. Verksamheten växer hela tiden och vi har över 60 företag som behöver vår service på olika sätt.

2011

2010

2009

2008

Share Button