Nyheter från KI

The server indicates that the URL has been redirected. Try using the Curl download option on the Syndicate Press Admin Panel Cache tab. After updating the settings, be sure to clear the input and output caches, then reload this page.

Nyhetsflöde hämtat från ki.se

Nyheter fran KI

Utlysning av medel för doktorandfinansiering för studenter inom grundutbildning

Thursday February 1st, 2018 11:33:18 AM
Clara Ersson

Styrelsen för forskarutbildning utlyser medel för delfinansiering av doktorander inom CSTP (Clinical Scientist Training Programme). CSTP är ett program för att stimulera till tidig forskning för läkar- tandläkar- psykolog- och logopedstuderande.

Observera att det krävs att den tilltänkte handledaren har fått ’grönt ljus’ från institutionen för att söka medlen.

Utlysningsperiod: 1 – 28 februari 2018.

Mer information om CSTP och ansökningsprocessen

News type: 
Organisational unit: 


Ny avhandling om synapser och Alzheimers sjukdom

Wednesday January 31st, 2018 12:37:40 PM
Selma Wolofsky

Hallå där Jolanta Lundgren, doktorand vid sektionen för neurogeriatrik. Du ska disputera den 2 februari, vad handlar din avhandling om?

Min avhandling handlar om kontakterna mellan nervceller, de så kallade synapserna, där nervceller kommunicerar med varandra genom att skicka ut signalsubstanser. Dessa synapser förstörs och bryts ner när man får Alzheimers sjukdom. Jag håller på med grundforskning för att förstå mera om vad som händer i synapserna i Alzheimers sjukdom.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Jag har studerat den skadliga amyloid β-peptiden (Aβ), som spelar en viktig roll i utvecklandet av Alzheimers sjukdom. Jag visar att Aβ hela tiden utsöndras av nervceller i en process som inte kräver synaptisk aktivitet. Jag har också studerat var i nervceller och var i hjärnan proteiner som är involverade i produktionen av Aβ finns. Jag visar att ADAM10 och BACE1 finns både pre- och postsynaptiskt, vilket inte var helt klarlagt tidigare.

Hur kan den kunskapen bidra till att förbättra människors hälsa?

För att förstå Alzheimers sjukdom behöver vi förstå de molekylära processer som leder fram till utvecklandet av sjukdomen. Därför är grundforskning mycket viktig. När vi nu vet var i nervcellerna Aβ kan bildas är det möjligt att utveckla metoder för att lättare styra läkemedel som kan förhindra Aβ produktion vid dessa ställen.

Vad ska du göra nu? Kommer du fortsätta att forska?

Ja! Jag håller som bäst på att ansöka om pengar för att göra en postdoc i Skottland. Där vill jag undersöka återvinning av synaptiska vesiklar i Alzheimermodeller. Så jag hoppas på att fortsätta med både Alzheimer- och synapsforskning. 

Avhandling

Losing connections in Alzheimer disease : the amyloid precursor protein processing machinery at the synapse

Kontakt

Assistent m utbildningsbidrag

Jolanta Lundgren

Enhet: Sektionen för neurogeriatrik
E-post: jolanta.lundgren@ki.se
Image: 

News category: 
News type: 
Organisational unit: 


Prins William och Kate Middleton besökte KI - fokuserade på psykisk ohälsa hos unga

Wednesday January 31st, 2018 11:09:59 AM
Kommunikationsavdelningen

När hertigparet av Cambridge, prins William och Kate Middleton, i sällskap av kronprinsessan Victoria och prins Daniel besökte Sverige och Stockholm bad de särskilt att få veta mer om YAM-projektet (Youth Aware of Mental health) och suicidpreventionsarbetet som bedrivs på NASP, nationellt centrum for suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa vid Karolinska Institutet.

De ville också veta mer om forskning kring fysisk aktivitet och dess preventiva effekter som bedrivs vid Karolinska Institutet. Hertigparet har sedan tidigare engagerat sig i frågor som rör psykisk ohälsa bland barn och unga i allmänhet, och suicidprevention i synnerhet.

Under besöket på Karolinska Institutet träffade prins William och Kate Middleton bland andra Danuta Wasserman, professor i psykiatri och suicidologi, och Carl Johan Sundberg, professor i molekylär och tillämpad arbetsfysiologi, tillsammans med rektor Ole Petter Ottersen. Paret fick höra om YAM-modellen och även lyssna på KI-forskare om hur fysisk aktivitet påverkar ungdomars psykiska hälsa och kognitiva funktioner. En annan fråga som diskuterades var sambandet mellan den allt mer omfattande användningen av smartphones och den ökade förekomsten av psykisk ohälsa hos barn och unga.

Efter besöket på Karolinska Institutet gav sig hertigparet iväg till Matteusskolan i Stockholm för att själva samtala med elever och lärare som deltagit i YAM-projektet. Tillsammans med kronprinsessparet och utbildningsminister Gustav Fridolin deltog de i ett rollspel som ingår i YAM.

– Prinsparet uttryckte att de ville vara med och prova hur det känns, säger Danuta Wasserman. De har varit tydliga med att de vill medverka till att unga ska kunna prata om psykisk hälsa. För mig som medicinare är det glädjande att uppleva att ungdomar i dag är intresserade av alla aspekter som påverkar den psykiska hälsan, inklusive de biologiska aspekterna och hur livsstilar påverkar hjärnans funktioner.

Prins William och Kate Middleton har tidigare gett uttryck för sina egna erfarenheter av självmord, depression och psykisk ohälsa. Under sin tid som ambulanspilot kom prinsen i kontakt med flera ungdomar med självmordstankar.

YAM-programmet, skapades inom EU-projektet SEYLE, och kombinerar rollspel, diskussioner om mental hälsa och bygger helt på att ungdomarna, under handledning av två erfarna instruktörer som alltid finns med i klassrummet, delar egna erfarenheter. Programmet är utformat för att lära ungdomarna vad de själva kan göra för att påverka sitt psykiska mående, samt hur vanor kring kost, fysisk aktivitet och sömn påverkar välbefinnandet.

Genom en randomiserad kontrollerad studie (RCT) som omfattade 11 000 tonåringar från 168 skolor i tio europeiska länder, och som publicerades i Lancet, kunde forskarna visa att självmordsrisken halverades bland ungdomarna som varit med om YAM-programmet, jämfört med kontrollgruppen. Projektet har också gett upphov till en omfattande databas med fakta kring ungdomars mentala hälsa, exempelvis framkom att 29 procent av ungdomarna hade lättare symptom på depression.

Även om suicid fortfarande är den enskilt största dödsorsaken bland åldersgruppen 16 –29 år i Sverige går det att se en långsiktig minskning av antalet självmord sedan flera decennier. Bakom minskningen ligger bättre behandling och diagnosticering av depression, men också en ökad medvetenhet generellt om problemen.

– Börjar man tala om problem blir det nästan alltid så att det blir bättre, säger Danuta Wasserman. I YAM-programmet är den största vinsten att vi förebygger, men eftersom vi också delar ut frågeformulär till alla elever så kan vi också fånga upp de som redan är i en situation där de behöver hjälp.

Image: 
Hertigparet Kate Middleton och prins William tillsammans med Prins Daniel och Kronprinsessan Victoria.The Duke and Duchess of Cambridge.  
News category: 
News type: 


Minskad tandvårdsrädsla hos barn med internet-KBT

Wednesday January 31st, 2018 08:38:20 AM
Anna Manfredsson

Forskare vid Karolinska Institutet har utvecklat en lättillgänglig behandling för barn och ungdomar med fobi mot att gå till tandläkaren. Studien, som publiceras i Journal of Medical Internet Research visar att behandlingseffekten av den internetbaserade KBT-behandlingen var stark med minskad rädsla och ökad förmåga att klara av tandvården. Ett år senare var hälften av barnen helt av med sin fobi.

Läs artikeln i sin helhet 

News type: 


Forskare fälls för oredlighet i forskning

Tuesday January 30th, 2018 12:19:40 PM
Kommunikationsavdelningen

Karolinska Institutets rektor Ole Petter Ottersen beslutade på tisdagen att fälla Paolo Macchiarini, Philipp Jungebluth, Bernhard Holzgraefe och Håkan Kalzén för oredlighet i forskning. Ärendet gäller artikeln ”Autologous peripheral blood mononuclear cells as treatment in refractory acute respiratory distress syndrome” som publicerades i den vetenskapliga tidskriften Respiration 2015.

Artikeln är en fallbeskrivning av en patient med akut lungskada som 2011 fick ECMO-behandling på Karolinska Universitetssjukhuset och därefter experimentell behandling. 

Tidigare vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright beslutade den 22 april 2016 att inleda en utredning om misstanke om oredlighet i forskning, efter att betänkligheter kring artikeln framförts till KI.

En högskola är enligt högskoleförordningen skyldig att utreda misstänkt oredlighet i forskning och kan under utredningen inhämta yttrande från expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden, vilket gjordes i det aktuella ärendet.

Enligt rektors beslut ska tidskriften Respiration underrättas med en begäran om att artikeln omedelbart dras tillbaka.

Ingen av de forskare som fälls är anställda vid Karolinska Institutet och därför är inga arbetsrättsliga åtgärder aktuella.

Senare i vår väntas rektor fatta beslut om misstänkt oredlighet i forskning som gäller sex artiklar till vilka Paolo Macchiarini är huvudförfattare. Däribland artikeln i The Lancet som beskriver transplantation av syntetisk protes i luftstrupe på människa.

News category: 
News type: 


Omvärldsbevakning vecka 4

Tuesday January 30th, 2018 09:21:20 AM
Kommunikationsavdelningen

News type: 


Avhandling om kirurgisk behandling av tjocktarmscancer

Monday January 29th, 2018 10:31:12 AM
Lilian Pagrot

Richard Bernhoff från gruppen Kolorektal kirurgi försvarar sin avhandling "Colon cancer : aspects on surgical treatment and complete mesocolic excision" den 2 februari 2018. Huvudhandledare är professor Anna Martling.

Vad handlar din avhandling om?

- Kirurgisk behandling av tjocktarmscancer. En delvis ny operationsmetod, Complete Mesocolic Excision, CME, har implementerats i Stockholm sedan drygt 10 år tillbaka. Vi har utvärderat effekten av detta för patienter, på kort och lång sikt. 

Vilka är de viktigaste resultaten?

- Efter ett utbildningsprojekt kring behandling av tjocktarmscancer har överlevnaden förbättrats. Den nya operationsmetoden verkar inte medföra allvarliga komplikationer på kort sikt och verkar vara associerad med förbättrad långtidsprognos.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

- Tjocktarmscancer är en vanlig sjukdom där vi kan bota 2 patienter av 3. Denna avhandling är ett kvitto på att behandlingen fortsätter förbättras.

Vilka mål har du för framtiden?

- Jag skulle vilja fortsätta forska kring komplikationer efter tjock- och ändtarmscanceroperation. Jag tror att det där finns vinster att göra för patienter, både på kort och lång sikt.

Disputation

Fredagen den 2 februari 2018 kl 09:00 i Rolf Luft Auditorium, L1:00 Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Avhandling

Colon cancer : aspects on surgical treatment and complete mesocolic excision

News type: 


ki.se stängd för publicering den 1/2

Monday January 29th, 2018 09:12:16 AM
Webbteamet

Torsdag den 1 februari från kl. 13.00 kommer vi att göra en flytt av ki.se till nya, säkra miljöer.

Detta innebär att du inte kan logga in och göra ändringar på några sidor från kl 13.00 torsdagen 1/2. Detta gäller även profilsidor. 

Vi meddelar här när det åter går att logga in. Vi räknar med att vara klara sent torsdag kväll/fredag morgon.

News type: 


FitForChange - Fysisk aktivitet som behandling för alkoholproblem

Monday January 29th, 2018 08:52:21 AM
Ida Rutström

Dricker lite för mycket och tränar lite för lite? 
Vi söker nu deltagare till FitForChange. Ett forskningsprojekt som genomförs för att få bättre kunskap om på vilket sätt regelbunden motion påverkar våra alkoholvanor och vår hälsa. I studien kommer träningsformerna yoga och konditionsträning jämföras med sedvanlig behandling för alkoholproblematik. Deltagande i studien pågår under 12 veckor.

För att kunna delta i FitForChange så ska du:

  • Vara mellan 18-75 år.
  • Ha ett riskbruk av alkohol (för kvinnor mer än 9 standardglas per vecka eller mer än 3 glas vid ett och samma tillfälle. För män mer än 14 standardglas per vecka eller mer än 4 standardglas vid ett och samma tillfälle).
  • Inte redan vara igång med regelbunden träning.
  • Vara boende i Stockholms Län,

Vill du vara med i FitForChange kan du inte samtidigt:

  • Vara förhindrad att utföra fysisk aktivitet på grund av sjukdom, smärta eller skada.
  • Ha pågående behandling för alkoholproblem eller ha problem med narkotika.
  • Vara gravid.

Kontakt 

Huvudansvarig för studien är Sven Andréasson, Institutionen för Folkhälsovetenskap. Kontakta oss om du är intresserad av att delta eller om du vill veta mer på fitforchange.slso@sll.se eller läs mer på http://fitforchange.ki.se

Kontaktpersoner:

Mats Hallgren och Victoria Andersson. 

News type: 


Östrogen får neuroblastom att mogna ut till nervceller

Monday January 29th, 2018 08:44:52 AM
Kommunikationsavdelningen

Det kvinnliga könshormonet östrogen kan spela en viktig roll i barncancerformen neuroblastom. I laboratorieförsök visar forskare vid Karolinska Institutet att östrogenbehandling och överuttryck av östrogenreceptorn får elakartade neuroblastomceller att mogna ut till mer normala, nervcellsliknande celler. Studien som publiceras i PNAS ger hopp om nya behandlingsmöjligheter.

Neuroblastom är en av de vanligaste solida cancerformerna hos små barn och bildas i det perifera nervsystemet. Det är främst små barn som insjuknar och i enstaka fall kan tumören försvinna spontant. Majoriteten av neuroblastom är dock aggressiva, metastaserande cancertumörer som inte kan botas trots moderna kombinationer av kirurgi, strålning och intensiv cytostatikabehandling.

Vid de mest aggressiva formerna av neuroblastom ses ofta högre aktivitet av genen MYCN, som driver på tumörcellernas tillväxt och spridning och hämmar cellernas utmognad.

Kan bli ett mål för nya mediciner

– I vår forskning intresserar vi oss särskilt för aktiviteten av denna gen vid neuroblastom. Många ser endast MYCN som en markör för dålig prognos, men den är central i sjukdomen och kan bli ett mål för nya mediciner, säger Marie Arsenian-Henriksson, professor vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Karolinska Institutet.

I en tidigare studie har hennes forskargrupp visat att aktivering av MYCN resulterar i bildandet av specifika mikroRNA, små RNA-molekyler som reglerar proteiner. Vissa av dessa mikroRNA stänger av östrogenreceptorn ERalpha. Den nya studien visar att inhibering av dessa mikroRNA eller östrogenbehandling i kombination med överuttryck av östrogenreceptorn kan få aggressiva neuroblastomceller med MYCN-aktivering att mogna ut till mer normala, nervcellsliknande celler.

Vävnad från möss och människor

Forskarna undersökte både tumörvävnad från patienter, odlade humana tumörceller och tumörer i musmodeller för neuroblastom. I mössen växte de nervcellsliknande cellerna inte lika fort som de ursprungliga cancercellerna. Analyser av tumörvävnad från patienter visar att de som har höga nivåer av östrogenreceptorn har en bättre överlevnad än de som har låga nivåer av receptorn.

– Våra data tyder på att östrogen skulle kunna vara en behandlingsmetod för de patienter som uttrycker höga nivåer av östrogenreceptorn. Man kan också tänka sig en behandling som går ut på att nedreglera MYCN-genen eller att uppreglera östrogenreceptorn och därefter behandla med östrogen. Vi har tidigare visat att nedreglering av MYCN leder till högre uttryck av östrogenreceptorn, säger Marie Arsenian-Henriksson.

Forskningen finansierades av Stiftelsen Lars Hiertas Minne, Mary Béves Stiftelse för Barncancerforskning, Stiftelsen Anna-Brita och Bo Castegrens Minne, Cancerfonden, Vetenskapsrådet, Barncancerfonden, Konung Gustaf V:s Jubileumsfond och Karolinska Institutet.

Publikation

“MYCN-amplified neuroblastoma maintains an aggressive and undifferentiated phenotype by deregulation of estrogen and NGF signaling”
Johanna Dzieran, Aida Rodriguez Garcia, Ulrica Kristina Westermark, Aine Brigette Henley, Elena Eyre Sánchez, Catarina Träger, Henrik Johan Johansson, Janne Lehtiö, Marie Arsenian-Henriksson
Proceedings of the National Academy of Sciences, online 26 januari 2018

News category: 
News type: Feed aggregation powered by Syndicate Press.
Processed request in 0.05044 seconds.

 

Läs fler inlägg…