Nyheter från KI

Nyhetsflöde hämtat från ki.se

Nyheter fran KI

Systemunderhåll kib.ki.se på fredag 22/9

Tuesday September 19th, 2017 01:00:49 PM
KI IT-support

KIB kommer utföra en del systemunderhåll på fredag på kib.ki.se.

Detta kommer att ske mellan 17-22.00 och medföra att sidan är nere under en
del av tiden, vi kommer i den mån det är möjligt redirecta trafiken till en
tillfällig systemunderhållssida, där den mesta infon på kib.ki.se finns att
tillgå.

News type: 


Cellmodell av hjärnan ger ny kunskap om svår utvecklingssjukdom

Tuesday September 19th, 2017 08:53:53 AM
Kommunikationsavdelningen

Genom att programmera om hudceller till nervceller bygger forskare vid Karolinska Institutet cellmodeller av den mänskliga hjärnan. I en ny studie i Molecular Psychiatry beskriver forskarna hur celler från patienter med den svåra utvecklingssjukdomen lissencefali skiljer sig från friska celler. Metoden kan ge ny, viktig kunskap om svårstuderade medfödda sjukdomar.

Lissencefali är en ovanlig medfödd utvecklingssjukdom som bland annat kan orsakas av en mutation i genen DCX. Drabbade individer föds med svår utvecklingsstörning och en hjärna som är slät i stället för veckad.

Använder Nobelprisbelönad teknik

Upptäckten att det går att omprogrammera specialiserade celler, till exempel hudceller, så att de går bakåt i sin utveckling och omvandlas till stamceller belönades med Nobelpris 2012. De resulterande så kallade iPS-cellerna (inducerade pluripotenta stamceller) kan sedan omvandlas till andra specialiserade celltyper.

Anna Falk, docent vid institutionen för neurovetenskap på Karolinska Institutet, använder sig av denna teknik för att bygga cellmodeller av den mänskliga hjärnan. I den aktuella studien har hennes forskargrupp tagit hudceller från två patienter med lissencefali och omvandlat dem till iPS-celler. Stamcellerna har sedan odlats under särskilda betingelser så att de mognat ut till neurala stamceller och nervceller som är kopior av nervcellerna i patientens hjärna.

I cellodlingsskålarna kunde forskarna studera hur patienternas celler beter sig och utvecklas från stamcell till nervcell i jämförelse med celler från friska personer. Studien visar att de sjuka nervcellerna mognar betydligt långsammare och sänder ut kortare utskott än friska celler samt att de är sämre på att förflytta sig.

– Man vet sedan tidigare att DCX påverkar nervcellernas förmåga att migrera, men vi kan visa att DCX har en större och bredare roll under hjärnans utveckling än så. Vår hypotes är att det är just de skadade nervcellernas motstånd mot att mogna som orsakar sjukdom, säger Anna Falk.

Saknas relevanta djurmodeller

Eftersom relevanta djurmodeller för lissencefali saknas har omprogrammeringstekniken varit en förutsättning för att kunna studera den bakomliggande orsaken till sjukdomen. På Anna Falks labb används metoden för att studera även andra medfödda sjukdomar som påverkar hjärnan, såsom autism och Downs syndrom. I framtida projekt vill forskarna undersöka hur sjuka celler kan modifieras så att de börjar bete sig som friska celler.

– Gemensamt för flera utvecklingssjukdomar verkar vara att hjärnans celler inte mognar i samma takt som hos friska personer. Att försöka påverka cellerna till att bete sig som friska celler är ett första steg mot någon typ av behandling för dessa sjukdomar, säger Anna Falk.

Studien har genomförts i samarbete med Karolinska universitetssjukhuset, Uppsala universitet, SciLifeLab och amerikanska Salk Institute for Biological Studies. Forskningen finansierades av bland andra Stiftelsen för strategisk forskning, Åke Wibergs Stiftelse, Tore Nilsons Stiftelse, Jeanssons Stiftelser, Thurings Stiftelse, KID-medel, SFO-medel och Vetenskapsrådet.

Publikation

”An in vitro model of lissencephaly: expanding the role of DCX during neurogenesis”
M Shahsavani, R Pronk, R Falk, M Lam, M Moslem, S Linker, J Salma, K Day, J Schuster, B-M Anderlid, N Dahl, FH Gage, A Falk
Molecular Psychiatry, online 19 september 2017. doi: 10.1038/MP.2017.175

Image: 
Mansoureh Shahsavani, forskarstuderande, och Anna Falk, docent, institutionen för neurovetenskap. Foto: Stefan Zimmerman PhD student Mansoureh Shahsavani and docent Anna Falk at the Department of Neuroscience. Photo: Stefan Zimmerman 
News category: 
News type: 


Ekonomiska effekter av hälso- och säkerhetsarbete på arbetsplatser

Tuesday September 19th, 2017 07:22:18 AM
Andreas Eklund

Dr Grimani presenterar resultat från vår studie om ekonomiska effekter av hälso- och säkerhetsarbete på arbetsplatser. Studien är inskickad för publicering i internationell tidskrift.

News type: 


Chenhong Lin ny ordförande i NVS:s doktorandråd

Monday September 18th, 2017 01:34:05 PM
Selma Wolofsky

Från och med hösten är Chenhong Lin den nya ordföranden för doktorandrådet vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS).

Högst upp på den nya ordförandens agenda står att arbeta nära institutionen kring gemensamma mål, som ökad synlighet inom och utanför Karolinska Institutet, och att skapa en välkomnande och stödjande arbetsmiljö för doktoranderna.

– Många av målen i handlingsplanerna är de samma för institutionen och doktorandrådet. Jag vill därför jobba med aktiviteter som går i linje med att stödja de övergripande målen för institutionen, det kommer ha en större effekt än om vi gör en separat plan för doktorandrådet, säger Chenhong Lin och fortsätter:

– Vi doktorander utgör en stor del av de anställda vid NVS, och det är viktigt att vi är bra ambassadörer för institutionen och för den forskning och utbildning vi utför.

För att stödja det målet vill Chenhong Lin se till att varje doktorand som börjar vid NVS får ett omfattande stöd för att de ska känna sig välkomna och kunna lära sig om NVS och KI.

– Vi har redan en väletablerad introduktionsrutin som inkluderar ledningen och administrationen för forskarutbildning vid NVS, men vi kan stärka de delar i vilka doktoranderna får lära sig om sina rättigheter och skyldigheter, likabehandling, samt sociala aspekter och hur man skapa nya bekantskaper här, säger ordföranden.

I sin nya roll vill hon också fortsätta det arbetet utfört av Anna Marseglia, som Chenhong Lin nu efterträder på ordförandeposten.

– Anna Marseglia gjorde mycket bra saker för doktorsstudenterna vid NVS, och jag vill fortsätta med de mycket välriktade satsningarna på exempelvis aktiviteter kring fysisk aktivitet, sociala event och likabehandling. Jag är också väldigt glad över att arbeta med dessa frågor i det goda sällskapet av de övriga medlemmarna i doktorandrådet, säger Chenhong Lin.

Image: 

Chenhong Lin. Photo: Selma Wolofsky

Chenhong Lin. Foto: Selma Wolofsky  Chenhong Lin. Photo: Selma Wolofsky  

News category: 
News type: 


Marc Bygdeman får Stora Silvermedaljen 2017

Monday September 18th, 2017 11:56:58 AM
Britt Masironi-Malm

Professor emeritus Marc Bygdeman tilldelas den Stora Silvermedaljen för framstående insatser för forskning, utbildning och sjukvård samt för betydelsefull medverkan i Världshälsoorganisationens arbete på fertilitet- och befolkningsplaneringsområdena.

Han har ägnat hela sitt yrkesliv åt att utveckla säkra och effektiva abortmetoder. Under åren har han också arbetat helhjärtat för att införa och försvara vår nuvarande abortlagstiftning. Forskningen vid Karolinska Institutets WHO-center har under professor Bygdemans ledning lett till utveckling av medicinsk inducerad abort som i dag är väl etablerad och väljs av över 90 procent av svenska kvinnor, då den minimerar risker som är förknippade med kirurgiska ingrepp.

Varje år dör cirka 50 000 kvinnor i världen till följd av en osäkert utförd abort. Effektiva, säkra och accepterade abortmetoder är därför en förutsättning för reproduktiv hälsa. Förändrade abortmetoder, som är mer tillgängliga, accepterade och säkra, får därigenom en enorm betydelse för kvinnors hälsa.

Den Stora Silvermedaljen 2017 vid Karolinska Institutet tilldelas Tore Curstedt och Marc Bygdeman.
Medaljen delas ut till personer som gjort särskilt goda insatser till stöd för Karolinska Institutets verksamhet. Priset delas ut vid en ceremoni på Karolinska Institutet den 12 oktober.

News type: 


Aktuella utlysningar, vecka 38, 2017

Monday September 18th, 2017 09:44:18 AM
Kia Olsson

Grants Office tipsar om aktuella utlysningar

Svenska och nordiska anslag

Neuro Association | Neuroförbundet

Stöder medicinskt forsknings- och utvecklingsarbete om neurologiska sjukdomar samt socialt och beteendevetenskapligt forsknings- och utvecklingsarbete inom området.

Closing date: 29 Sep 2017

Neuro Association | Neuroförbundet 

Europeiska anslag

ERC-2018-PoC proof of concept grants - Horizon 2020: Excellent Science, EU

These aim to maximise the value of ERC-funded research by funding further work to verify the innovation potential of ideas arising from ERC funded projects. The total budget is €20 million to fund an estimated 130 projects. Grants are worth up to €150,000 each over up to 18 months.

Closing date: 16 Jan 2018

ERC-2018-PoC proof of concept grants - Horizon 2020: Excellent Science, EU

Susanne Klein-Vogelbach prize for the research of human movement - Georg and Susanne Klein Vogelbach Foundation

The Georg and Susanne Klein-Vogelbach Foundation invites applications for the Susanne Klein-Vogelbach prize for the research of human movement. This recognises researchers in neuroscience, orthopaedics and associated sciences which is oriented to establish a better understanding of the underlying principles of human movement and its rehabilitation, meaning all kinds of muscular-induced human movement, including mime and music.

Closing date: 10 Oct 2017

Susanne Klein-Vogelbach prize for the research of human movement - Georg and Susanne Klein Vogelbach Foundation

Dr HP Heineken prize for biochemistry and biophysics - Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW) | Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

The Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW) invites nominations for the Dr HP Heineken prize for biochemistry and biophysics. This recognises outstanding research in biochemistry and biophysics. Internationally renowned researchers in biochemistry or biophysics whose research still holds considerable promise for future innovative discoveries may be nominated.

Closing date: 15 Oct 2017

Dr AH Heineken prize for medicine - Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW) | Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

The Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW) invites nominations for the Dr AH Heineken prize for medicine. This recognises pioneering work in medical research. Internationally renowned medical researchers whose research holds promise for future innovative discoveries may be nominated.

Closing date: 15 Oct 2017

Dr AH Heineken prize for medicine - Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW) | Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

JUST-2017-AG-DRUG supporting initiatives in the field of drugs policy - Directorate-General for Justice

The Directorate-General for Justice invites proposals for the JUST-2017-AG-DRUG call supporting initiatives in the field of drugs policy. This call supports projects in the field of drugs policy in regards to judicial cooperation and crime prevention. Priority is given to supporting:

 • Activities in the area of identification and epidemiology of use of new psychoactive substances;
 • Activities aimed at the effective response to the challenges posed by the online trade of drugs;
 • Civil society organisations by reinforcing their advocacy function, capacity to make a difference at the local level, best practice sharing methods and knowledge and skills on evidence-based interventions and minimum quality standards in the field of drug demand reduction;
 • Key stakeholders in the field of prevention by expanding their knowledge and skills, in particular in the context of minimum quality standards.

Closing date: 15 Oct 2017

JUST-2017-AG-DRUG supporting initiatives in the field of drugs policy - Directorate-General for Justice

Amerikanska anslag

Federal Funding agencies

Innovative Approaches or Technologies to Investigate Regional, Structural and Functional Heterogeneity of CNS Small Blood and Lymphatic Vessels (R01) -NIH

This Funding Opportunity Announcement (FOA) will solicit research projects focused on the development of new technology and tools, or novel mechanistic studies, or a combination of mechanistic and technology development studies specific to central nervous system (CNS, which includes retina) small blood and lymphatic vessels in health and disease, across the life span.  The program aims at facilitating the development of tools and technology to image, profile and map CNS small blood and lymphatic vessels.  Additional goals are to elucidate the mechanisms underlying CNS small blood and lymphatic vessels structural and functional heterogeneity, differential susceptibility to injury, role in disease and repair processes, and their responses to therapies. Preclinical studies using in vitro and/or animal models specific to CNS small blood and lymphatic vessels alone or in combination with pilot human studies are appropriate for this FOA.

Closing dates: Dec11, 2017, by 5:00 PM local time of applicant organization.

Funding Opportunity Announcement (FOA):  RFA-NS-18-003 (R01)

Human Studies of Target Identification, Biomarkers and Disease Mechanisms Specific to CNS Small Blood and Lymphatic Vessels (R01) -NIH

This Funding Opportunity Announcement (FOA) will solicit research projects to facilitate the development and translation of tools and technology for non-invasive imaging and profiling of human central nervous system (CNS, including retina) small blood and lymphatic vessels; to investigate their role in CNS physiology, disease, repair processes, and responses to therapy using novel approaches. Applications can be focused on the development of new technology and tools, novel target or biomarker identification and validation studies, or a combination of mechanistic and technology development studies specific to human CNS small blood and lymphatic vessels in health and disease, across the life span.

Closing dates: Dec 11, 2017, by 5:00 PM local time of applicant organization.

Funding Opportunity Announcement (FOA):  RFA-NS-18-004 (R01)

Foundations
Angelman syndrome call for proposals — Angelman Syndrome Foundation

The Angelman Syndrome Foundation invites proposals for its research on Angelman syndrome grants. These support research in preclinical, translational and clinical areas that investigate all aspects of Angelman syndrome.

Priority will be given to pilot projects that test new ideas on the pathogenesis and therapy of the syndrome. Studies related to communication, behavioural issues and identification of issues and treatments that impact the daily lives of people with the disease and their families are of particular interest.

Closing dates: Applications due on every Oct 15 and April 15.

Angelman syndrome call for proposals — Angelman Syndrome Foundation 

Alzheimer's Disease Research Grants— BrightFocus Foundation

The standard award provides significant funding for researchers who have already generated some amount of preliminary data, but are often required to demonstrate additional, significant progress before they can apply to governmental or industrial funding agencies.

Closing date: Oct 18, 2017 11:59 p.m. EST (Washington, D.C.)

Alzheimer's Disease Research Grants— BrightFocus Foundation 

Career Development Award for Pediatric Cancer Research— American Association for Cancer Research

The American Association for Cancer Research, in partnership with Aflac Inc, invites applications for its career development awards for paediatric cancer research. These support junior faculty in conducting paediatric cancer research and establishing successful career paths in this field. The research proposed for funding may be basic, translational, clinical or epidemiological in nature and must have direct applicability and relevance to paediatric cancer.

Closing dates: 10/18/2017 1:00:00 PM Eastern Standard Time.

Career Development Award for Pediatric Cancer Research— American Association for Cancer Research 

QuadW Foundation-AACR Fellowship for Clinical/Translational Sarcoma Research— American Association for Cancer Research

The American Association for Cancer Research, in partnership with the QuadW Foundation, invites applications for its fellowship for clinical and translational sarcoma research. This supports a postdoctoral or clinical research fellow to conduct translational or clinical sarcoma research and to establish a successful career path in this field.

Closing date: 25 Oct 2017 1:00:00 PM Eastern Standard Time.

QuadW Foundation-AACR Fellowship for Clinical/Translational Sarcoma Research— American Association for Cancer Research 

Prevention innovative grants— Juvenile Diabetes Research Foundation International

The Juvenile Diabetes Research Foundation International invites applications for its prevention innovative grants. These provide seed funding for innovative research projects with potential to accelerate the mission of the foundation on curing type 1 diabetes. Proposals should address key questions and have the potential to lead to a change in the current paradigm or conventional wisdom or lead to a groundbreaking discovery. Preliminary data is not required in the proposal but the underlying premise, goal, or hypothesis must be plausible and testable and the proposal must be focused with a well defined goal that is achievable within the timeframe of the award.

Closing date: 31 Oct 2017

 Prevention innovative grants— Juvenile Diabetes Research Foundation International 

Research grant programme – idea grants - Barth Syndrome Foundation

The Barth Syndrome Foundation, under the research grant programme, invites proposals for its idea grants. These support basic science and clinical research on the natural history, biochemical basis and treatment of Barth syndrome. Although any research proposal related to Barth syndrome is considered, the following areas are of particular interest:

•mechanism of neutropenia in Barth syndrome;

•gastrointestinal pathophysiology in Barth syndrome;

•search for compounds that may improve mitochondrial performance in Barth syndrome.

Closing date: 31 Oct 2017

Research grant programme – idea grants - Barth Syndrome Foundation

News category: 
News type: 
Organisational unit: 


LÖST: DRIFTSTÖRNING Kontohantering

Monday September 18th, 2017 07:02:21 AM
KI IT-support

Driftstörning: Kontohantering

Just nu har vi en störning i en funktionen kontohantering vilket gör att följande inte fungerar:

 • Lösenordsbyte för befintlig personal, studenter och anknutna
 • Anknytning av personer
 • Inläsning av nya studenter från LADOK
 • Felsökning pågår och nästa statusuppdatering är kl 11.00 (se aktuell status nedan)

Status:

 • Kl 11.00: Problemet är löst.

MVH IT-avdelningen

News type: 


CIM uppmärksammar sepsis

Friday September 15th, 2017 11:50:58 AM
Emma Karlsson

Den 13 september uppmärksammades sepsis över hela världen. 

Infektionskliniken och centrum för infektionsmedicin (CIM) uppmärksammade dagen genom att bjuda in till ett sjukhus- och kliniköverskridande möte om sepsisforskning i Stockholm.  

Anna Norrby- Teglund, professor vid Centrum för infektionsmedicin och Kristoffer Strålin, Infektionskliniken, organiserade mötet där flera forskare/kliniker presenterade sina projekt och diskuterade framtida aktivitet för att fortsatt utveckla sepsisforskningen. Mötet sponsrades av infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset.

Läs mer om eventet: World Sepsis Day 2017  

News type: 
Organisational unit: 


Omvärldsbevakning vecka 37

Friday September 15th, 2017 10:42:32 AM
Kommunikationsavdelningen

Nyheter

Varningen: Nya bullerregler kan leda till ökad risk för hjärtinfarkt (SvT)

Han blir ordförande i Forum för health policy (Lifescience Sweden)

Rökning förändrar arvsmassan (Helsingborgs Dagblad)

Forskare: Dags att testa sovmorgon i skolan (DN)

Experten: Satsa långsiktigt på självmordsprevention (P4 Halland)

Sviktande funktionalitet på hjärtstartare (Hela Gotland)

Många unga rör sig för lite (Lokaltidningen Vellinge/även publ på fler webplatser)

Bättre tandhälsa – men skillnader finns (Socialstyrelsen)

Sommarforskning ledde till examensarbete (Tandläkartidningen)

Varannan kvinnlig läkarstudent upplever negativ särbehandling (Läkartidninegn)

Behandling halverar återfallsrisken (LifeScience Sweden)

Cancerpatienter får universitetskurs (SvT Nyheter)

Debatt & ledare

Kan surströmming ge oss bra bakterier? (UNT)

Nödvändigt att satsa på forskning om fattigdomens infektionssjukdomar (Biståndsdebatten.se)

Våga se bakom sjukhusvåldet (Dagens Samhälle)

F.d. KI-rektor fortsatte påverka från ”elefantkyrkogården” (Universitetsläraren)

Forskningsetik viktigt för fler aktörer än akademin (Läkemedelsvärlden)

Rektors blogg

Doktorandernas svar gör oss bättre

Regering och riksdag

En nationell läkemedelista borde tas fram snarast (Riksdagen)

UKÄ och UHR

Internationella projekt – ett sätt att utveckla arbetet med nyanlända elever (UHR)

Internationellt

Nicotine in e-cigarettes 'can triple the risk of heart damage by increasing the blood pressure of users. (Daily Mail)

10 Nordic diet staples for a sharper mind (SAGA)

Illegitimate journals scam even senior scientists (Nature)

How will Brexit shape the European research landscape? (Times Higher Education)

News type: 


Hagströmerbiblioteket jubileumsvisar sina bokskatter

Friday September 15th, 2017 09:44:48 AM
Helena Mayer

Under hösten satsar 20-årsjubilerande Hagströmerbiblioteket vid Karolinska Institutet på extra många visningar av bibliotekets antika böcker och illustrationer. Samlingarna har vuxit sig allt större genom åren, och i dag är biblioteket välbesökt och internationellt känt.

Hagströmerbiblioteket i Hagaparken inrymmer cirka 40 000 böcker, varav de flesta är tryckta före år 1870. Samlingen innehåller bland annat tio så kallade inkunabler, böcker tryckta i boktryckerikonstens barndom, före år 1501. En av de mest värdefulla böckerna är Carl von Linnés personliga exemplar av den första upplagan av hans Systema Naturae, tryckt år 1735. 

– Denna svenska riksrelik och världsberömda bok fick jag, under Linnéjubileet 2007, visa upp i Tokyo för Japans Kejsare Akihito, och även vid flera av de främsta biblioteken i USA, berättar Ove Hagelin, Hagströmerbibliotekets grundare. 

Grundtanken för 20 år sedan var att föra samman de äldre boksamlingarna från Svenska Läkaresällskapet och Karolinska Institutet, men biblioteket har vuxit efterhand. I dag har många medicinska bibliotek överlämnat sina äldre samlingar böcker till Hagströmerbiblioteket. Ove Hagelins vision har varit, och är fortfarande, att väcka till liv de bokskatter som i sekler stått obemärkta i bibliotekens hyllor. 

Eftersom böckerna är mycket värdefulla så går det inte att hålla biblioteket öppet för allmänheten. Därför anordnas guidade visningar, som har blivit alltmer populära under årens gång. Ove Hagelin uppskattar att ungefär 10 000 människor har besökt biblioteket. Gästerna kommer oftast från KI, föreningar, sällskap och utländska universitet. 

– Under visningarna får besökarna bekanta sig med de första upplagorna av medicinhistoriens klassiker, men även med den för oss i dag otroliga hantverksskicklighet och konstfärdighet som ligger bakom framställningen av en bok tryckt under gångna sekler. Det känns efter varje visning som man gläntat på dörren in till en, för de flesta, helt okänd värld, säger Ove Hagelin.  

Begränsat utrymme har tidigare varit ett problem som biblioteket har brottats med, men det fick sin lösning år 2010 när Statens fastighetsverk erbjöd Karolinska Institutet att för Hagströmerbibliotekets del hyra det k-märkta Haga Tingshus i Solna.

– Det kom som en skänk från ovan. Det är roligt att kunna bjuda in till ett så vackert hus, där man kan visa böcker i en värdig och passande miljö, säger Ove Hagelin. 

Sedan några år tillbaka är biblioteket beroende av ekonomiskt stöd från Hagströmerbibliotekets vänförening. Läkaren och författaren Nils Uddenberg, vice ordförande i föreningen, lärde känna Ove Hagelin 2002 och fascinerades av honom som person och de unika samlingarna han arbetade med. Sedan dess har han varit en ständig och flitig gäst på biblioteket, vars material han har använt som research och inspiration i sitt skrivande.

– Jag blev trollbunden direkt. Alla stora forskningsgenombrott finns runtomkring på väggarna och det är vacker miljö som förför alla besökare, säger han.

Nils Uddenberg betonar att Hagströmerbiblioteket är en unik resurs för ett medicinskt universitet, som ger förankring i vetenskapshistorien. 

– Jag hoppas att detta får finnas kvar och att det får en stark position inom Karolinska Institutet, säger han. 

Och biblioteket fortsätter att utvecklas, inte minst genom vänföreningens ordförande, finansmannen Sven Hagströmer. Han finansierar återkommande nyförvärv att deponeras på Hagströmerbiblioteket, som är döpt efter hans farfars farfars far.  

 

Text: Karin Montgomery

Hagströmerbiblioteket

 • Hagströmerbiblioteket har fått sitt namn efter Svenska Läkaresällskapets grundare och Karolinska institutets första inspektor, Anders Johan Hagströmer (1753-1830). Hagströmerbiblioteket är ett medicinhistoriskt bokmuseum, som har skapats i tillsammans med Svenska Läkaresällskapet.
 • Hagströmerbiblioteket är en del av enheten för medicinens historia och kulturarv/Kommunikationsavdelningen vid Karolinska Instituet, som har till uppgift att tillvarata och sprida kunskap om KI:s medicinhistoriska arv. 

Milstolpar

 • 1997 Hagströmerbiblioteket grundas och Ove Hagelin utses till Medicine hedersdoktor vid KI
 • 2005 Utställning på Nationalmuseum
 • 2010 Flytt till de befintliga lokalerna i Haga tingshus
 • 2010 Utställning på Valdemarudde i samband med Karolinska Institutets 200-årsjubileum 
 • 2017 Hagströmerbiblioteket firar 20 år och i samband med det släpps tre frimärken med illustrationer från biblioteket. Samma år mottager Ove Hagelin H.M. Konungens medalj, (tidigare Hovmedaljen) för framstående insatser som bibliograf.

Aktiviteter i samband med 20-årsjubileet

 • Firandet inleddes den 24 augusti med en föreläsning av förstebibliotekarie Hjalmar Fors, som berättade om medicinalväxter från antiken till i dag. Föreläsningen hölls på Postmuseum i samband med att PostNord släppte tre frimärken med motiv hämtade från Hagströmerbiblioteket.
 • Jubileumsvisningar för personal på KI kommer att hållas vid tre tillfällen: 21 september, 20 oktober och 28 november, kl. 11-12. Föranmälan görs till: hagstromerlibrary@ki.se.
 • En bokutställning med planscher på medicinalväxter visas under hela hösten i den stora tingssalen och det går att boka visningar.
 • Den 15 december hålls öppet hus som främst riktar sig till KI:s medarbetare, forskare och studenter. Under dagen planeras korta visningar, föreläsningar, bokförsäljning och fika.
Image: 
Ove Hagelin och Gertie Johansson under en visning på Hagströmerbiblioteket. Foto: Dan Jibreus Ove Hagelin and Gertie Johansson during a guided tour at Hagströmer Medico-Historical Library. Photo: Dan Jibreus 
News category: 
News type: Feed aggregation powered by Syndicate Press.
Processed request in 0.07232 seconds.

 

Läs fler inlägg…