NyföretagarCentrum Huddinge-Botkyrka

NFC_Botkyrka_HuddingeVD:  Inger Wickbom

Webb:  www.nyforetagarcentrum.se/huddinge

Beskrivning: NFC ger kostnadsfri rådgivning kring hur man startar företag. NyföretagarCentrum anordnar också särskilda starta eget-dagar, håller i mentorprogram för nya företagare och arrangerar seminarier. NyföretagarCentrum finns på plats på Alfred Nobels allé 10 plan 6 tisdag till fredag

Share Button