Immunscape AB

 VD: Lars Öhman

Webb: www.immunscape.se

Beskrivning: Immunscape är ett  läkemedelsutvecklingföretag som arbetar med utveckling av småmolekylära immunmodulerande läkemedel för behandling av cancer och autoimmuna sjukdomar. I september 2016 ingick Immunscape ett forskningssamarbetsavtal med Orion Corporation med syftet att ta fram läkemedel som förstärker antitumöraktiviteten hos det mänskliga immunsystemet.

Share Button