TPP The Company Compass™

tpp_thecompanycompass

En ”kompass” som ska hjälpa små forskande bolag att navigera genom läkemedelsutvecklingens många blindskär. Så kan man beskriva det webbaserade verktyg som håller på att tas fram vid KI Science Park : TPP The Company Compass™
– Målet är att erbjuda små forskande företag tillgång till strukturerat stöd för att bedriva läkemedelsutveckling på ett effektivt sätt. Det är en omöjlighet för företag med bara ett fåtal anställda att själva ha den nödvändiga kompetensen för att få allt på plats på den snirkliga vägen från idé till klinisk prövning, så nu utvecklar vi en webbaserad guide som kan spara både tid och pengar.
Tanken är att kompassen ska vara ett levande dokument där best practice-exempel implementeras löpande.

Kompass-projektet inleddes 2011 med finansiellt stöd från EU och fokus ligger tills vidare på de prekliniska faserna.

För mer information, kontakta KI Science Park

Share Button