Mentorprogram

KI Science Parks Mentorprogram är ett unikt och årslångt utbytes- och utvecklingsprogram för ledare i Life science företag som ger nätverk och utbildning för att möta Life Science verksamhetens olika utmaningar.

Syftet med programmet är fokuserat erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande för att effektivisera utvecklingen av Life science företag. Detta är ett samarbete mellan KI Science Park och ALMI i Stockholm för att tillsammans stödja adepter i växande life science företag i Stockholms regionen.

Life Science Mentorprogram 2016 börjar i januari 2016 och pågår till november 2016.

  • Vill du delta som adept i KI Science Parks nästa Mentorprogram? Vill du skaffa/ ge dig själv möjligheten att ha en egen mentor för att bolla dina professionella frågeställningar, få nya perspektiv och bredda ditt nätverk? Varje adept får en personlig mentor, matchad efter behov och erfarenhet med hjälp av en extern konsult.Adept och mentor engagerar sig och är ansvariga för att träffas regelbundet under året (ca 8-10ggr).Skräddarsydda workshops strukturerar och stödjer programmet under året och bidrar till att den kunskaps- och erfarenhetsrika gruppen drar nytta av varandra.För att vara med i Mentorprogrammet som adept är det viktigt att :- Du har viljan att utveckla ditt företag genom din egen utveckling.

    – Du hinner engagera dig, ca 1 möte per månad med din mentor samt ett gemensamt stödprogram (kick-off, 2 workshops och avslutningsfest).

    – Du ger mentorskapet prioritet

  • Vill du ställa upp som mentor i KI Science Parks nästa Mentorprogram?Vill du se en adept växa i sin roll som företagsledare och ställa upp med din erfarenhet eller kanske även ditt nätverk och din energi?Du blir matchad med en adept enligt behov och profil av en extern konsult.Du ställer upp för att träffa din adept regelbundet under året och är välkommen i det gemensamma stödprogrammet för att träffa andra mentorer och adepter.Hör gärna av dig, så berättar vi mera.

Vill du vara med ?

Kontakta Stefan Berg

mentorprogram

 

Share Button