Life Science specifika stödfunktioner

Med infrastruktur och service som grund, behöver ett företag en affärsutvecklande miljö för att växa.

Karolinska Institutet Science Park erbjuder stödfunktioner för att utöka nätverkandet, hitta investerare och för att bedriva läkemedelsutveckling på ett effektivt sätt.

Share Button