Inkubator

I samarbete med Karolinska Institutet Innovations AB, ett systerföretag  i Karolinska Institutets innovationssystem, finns möjlighet till  inkubatortjänster, samt arbetsplats med infrastruktur och service, där nya företag får stöd hela vägen från start till kommersiell utveckling och tillväxt.

KI Innovations skapar affärer ur forskning inom life science. Genom strukturerade processer erbjuder KI Innovations stöd för forskare i arbetet att kommersialisera sina forskningsresultat. Det gäller forskare vid Karolinska Institutet, men också forskare vid andra universitet i Sverige och övriga nordiska länder.

KI Innovations driver, utvecklar och finansierar även projekt i egen regi. Beroende på typen av uppfinning paketeras idén till ett direkt licenserbjudande till en industriell tagare eller så bildas ett bolag kring idén.

För att identifiera affärsmöjligheter har KI Innovations fått ansvaret att fördela medel från VINNOVA till lovande forskningsresultat som har en kommersiell potential. VINNOVAs utveckling av programmet Verifiering för tillväxt (VFT) innebär finansiella möjligheter att skapa affärer ur pågående forskning.

Medel för verifiering till små bolag inom life science

Karolinska Institutet Innovation AB KISP


 

 

 

 

 

 

 

 

Share Button