Infrastruktur och Service

KI Science Park är en plats för utveckling och tillväxt där innovation, kunskapsöverföring, rådgivning och erfarenhetsutbyte är centrala inslag, allt för att skapa bästa möjliga utveckling av innovativa idéer och företag. Att sitta i KI Science Park innebär ett aktivt engagemang och öppenhet i kunskapsöverföring och nätverkande. I Solna och i Flemingsberg erbjuder KI Science Park förstklassiga kontors- och laboratorielokaler med gemensam infrastruktur såsom konferensutrymmen, seminarieverksamhet, reception, internetaccess, kopieringsmöjligheter, skalskydd, städning, viss förtäring, m.m. Det finns också möjlighet att hyra kontorsplatser i kontorslandskap. Vill du veta mer, kontakta info@kisciencepark.se

Kreativt kunskapsutbyte kräver attraktiva, funktionella och lättillgängliga mötesplatser. KI Science Park erbjuder både lokaler och nödvändig service för alla typer av möten. I Solna – Tomtebodavägen 23a – finns möjlighet att hyra konferenslokaler per timme. För bokningar kontakta KI Science Parks reception 08-524 820 20 eller via e-post reception@kisciencepark.se

Vill du bli en av oss?

Kontakta info@kisciencepark.se

Karolinska Institutet Science Park

 

 

 

 

Share Button