Ebba Biotech AB

Business Development Manager: Caroline BurvallEbba biotech

Webb: www.ebbabiotech.com

Beskrivning: Ebba Biotech erbjuder innovativa nanosensorer för biomedicinsk forskning. Med hjälp av smart organisk kemi utvecklas dessa för användning inom fluorescence mikroskopi och spektrometri. Då nanosensorn genomgår en dynamisk färgförändring när den binder till specifika målmolekyler kan den liknas vid en struktur-känslig kameleont. Våra första produkter, ämnade för studier av neurodegenerativa sjukdomar, erbjuds akademiska och kliniska forskningslaboratorier på den globala arenan.

Share Button