CyberGene AB

VD: Heléne Olssoncybergene

Webb: www.cybergene.se

Beskrivning: CyberGene utvecklar och säljer diagnostiska kit, baserade på molekylärbiologiska metoder. ChromoQuant® kit diagnosticerar kromosomförändringar. Vår marknad är global och 90 % av försäljningen sker utanför Sverige. Kunderna är i huvudsak klinisk genetiska laboratorier. Sedan 2005 är CyberGene ISO certifierat.

 

Share Button