Kategoriarkiv: Övrigt

SMS Livräddare Skandinavien AB

VD: SMS Livräddare skandinavien

Webb: www.smslivraddare.se

Beskrivning: Företaget SMS Livräddare Skandinavien AB startades av en grupp forskare, vilka för tio år sedan inledde forskningsprojektet SMSlivräddare inom Stockholms Län. Projektet bygger på att ta tillvara frivilligas kunskaper inom hjärt- och lungräddning och knyta dessa personer till konceptet SMSlivräddare. Dessa livräddare larmas till platsen för ett plötsligt hjärtstopp med hjälp av mobiltelefonteknologi och genom GPS-teknik, för att i ett tidigt skede möjliggöra påbörjandet för hjärtstopp nödvändig hjärt- och lungräddningen. Företaget ansvarar för den praktiska och dagliga driften av systemet, för marknadsföring och spridning av systemet, förutom rekrytering av livräddare såväl i Sverige som internationellt.

SMS Livräddare Skandinavien AB är samägt av forskargruppen, teknikföretaget Unified Messaging Systems A/S och affärsutvecklaren Karolinska Institutet Innovations AB.

Vill du läsa mer om SMSlivräddare, titta in här: http://www.smslivraddare.se
Vill du läsa mer om forskningen, titta in här: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1406038#t=article

 

ImCred Patent AB

 VD: Ann-Sofie Sternås ImCred Patent

Webb: www.imcred.se

Beskrivning: ImCred Patent AB är ett konsultföretag specialiserade på IP-strategisk och juridisk rådgivning inom life science.

ImCred Patent AB grundades av Ann-Sofie Sternås 2010. Ann-Sofie är auktoriserat europapatentombud (European Patent Attorney) och även auktoriserad inför den svenska patentmyndigheten, och har över 25 års erfarenhet av IP/patentfrågor inom läkemedelssektorn, varav nära 20 år inom läkemedelsindustrin “big pharma” samt flera års erfarenhet från ett investmentbolag inom life science. ImCred Patent är specialiserad på IP strategiska frågeställningar med ett starkt fokus på amerikansk lagstiftning, särskilt IP-frågor i gränslandet mellan patentlagstiftning och regulatorisk lagstiftning. ImCred Patent kan förutom den egna kompetensen erbjuda ett stort internationellt nätverk av de bästa IP-juristerna, investerare samt CRO’s.

Karo Pharma AB

VD: Maria Sjöberg karopharma

Webb: karopharma.se

Beskrivning:  Karo Pharma marknadsför och säljer hälsovårdsprodukter för apotek och sjukvård framförallt på marknaden i Sverige och övriga Norden. Karo Pharma bedriver också utveckling av läkemedel och produktutveckling. Läkemedelsprojekten inriktas mot cancer och autoimmuna sjukdomar och affärsmodellen syftar till att  ingå licensavtal. Företaget har ett pågående samarbetet med Pfizer runt autoimmuna sjukdomar. Karo Pharma bedriver sin verksamhet i Stockholm och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Ebba Biotech AB

Business Development Manager: Caroline BurvallEbba biotech

Webb: www.ebbabiotech.com

Beskrivning: Ebba Biotech erbjuder innovativa nanosensorer för biomedicinsk forskning. Med hjälp av smart organisk kemi utvecklas dessa för användning inom fluorescence mikroskopi och spektrometri. Då nanosensorn genomgår en dynamisk färgförändring när den binder till specifika målmolekyler kan den liknas vid en struktur-känslig kameleont. Våra första produkter, ämnade för studier av neurodegenerativa sjukdomar, erbjuds akademiska och kliniska forskningslaboratorier på den globala arenan.

The Swedish Gene Technology Advisory Board

Styrelseordförande: Birgitta Eilemargentekniknämnden

Webb: www.genteknik.se

Beskrivning: Gentekniknämnden är en statlig myndighet. Nämnden består av en riksdagspolitiker från varje parti och sju forskare inom bland annat etik, ekologi, cell- och molekylärbiologi och husdjursgenetik. Nämnden har ett kansli med tre anställda.

En av myndighetens huvuduppgifter är att följa och informera om forskning och utveckling inom genteknikområdet. På nämndens webbplats finns bland annat populärvetenskapliga sammanfattningar av aktuell forskning och den årliga rapporten Genteknikens utveckling.

Nämnden är remissinstans när det gäller genetiskt modifierade organismer. Det kan till exempel röra sig om ansökningar om marknadsgodkännande för odling av genmodifierade grödor eller kliniska prövningar där genetiskt modifierade organismer ingår.

Chromafora AB

VD:  Henrik RundgrenChromafora

Webb:  www.chromafora.com

Beskrivning:  
Chromafora AB är ett innovations bolag som jobbar med effektiv hantering av fosfiner, och vi erbjuder marknaden fosfin hanterings tjänster.

Fosfiner har unika egenskaper som är användbara i både kemisk produktion och för selektiv tungmetallrening från vatten. Just tungmetallrening är en intressant marknad med stor potential. Det är en marknad där inga bra kostnads effektiva alternativ finns idag.

Med vår unika möjlighet att återanvända fosfiner på ett effektivt sätt kan vi erbjuda marknaden möjligheter att selektivt ta bort tungmetaller ur vattenlösningar, ett arbete som vanligtvis är väldigt svårt att uppnå, då tungmetaller är i en stor minoritet till de vanliga och ofarliga metallerna.

Vi har en unik produkt och tjänst som möjliggör ett paradigmskifte inom tungmetallrening från vatten, som har mycket stor internationell potential.