Kategoriarkiv: Innovationssystem

Cadila Pharmaceuticals Sweden AB

cadila sweden logo_General Manager: Patric Stenberg

Webb: www.cadilasweden.se/

Cadila Pharmaceuticals Sweden AB är ett helägt dotterbolag till Cadila Pharmaceuticals Limited, Indien. Moderbolaget har under de senaste sextio åren utvecklat, tillverkat och sålt läkemedel i över 85 länder.
Vår produktportfölj omfattar både egna och generiska produkter. Portföljen spänner över 45 terapiområden, bioteknologi och växtvävnadsodling. Vi tillverkar närmare fyrtio aktiva läkemedelssubstanser och intermediat. Vi säljer också tjänster inom pre-klinisk testing, kliniska studier och kontraktstillverkning.
Vi har samarbeten med svenska företag för att ta fram och marknadsföra produkter för att förhindra och behandla infektioner och upphäva antibiotikaresistens, samt för att behandla inflammation och smärta.
Cadilas svenska kontor har etablerats för att säkra fortsatt framgång i nuvarande och framtida samarbeten mellan svenska forskare och företag, och vår indiska organisation. Kontakta oss om ni vill diskutera hur vi bäst kan samarbeta, eller om ni är intresserade av vårt tjänsteutbud.

Karolinska Institutet Innovations AB

Karolinska Institutet Innovation ABVD:  Lilian Wikström

Webb:  www.karolinskainnovations.ki.se

Beskrivning:  Karolinska Institutet Innovations (KIAB) är den första kommersiella instansen i det övergripande innovationssystemet vid Karolinska Institutet. Här granskas och utvärderas varje år drygt 100 forskningsprojekt av noga utvalda experter. De projekt som bedöms ha en kommersiell potential erbjuds professionell hjälp under hela den viktiga utvecklingsprocessen. Hittills har Karolinska Institutet Innovations utvärderat drygt 1000 akademiska upptäckter, startat mer än 40 bolag och slutit omkring 30 licensavtal. Karolinska Institutet Innovations är ett helägt dotterbolag till Karolinska Institutet Holding AB.

Karolinska Institutet Holding AB

Karolinska Institutet Holding ABVD:  Magnus Persson

Webb: www.holding.ki.se

Beskrivning:  Från idé till företag – för folkhälsan och välfärden. Karolinska Institutet Holding leder och förvaltar stora delar av Karolinska Institutets innovationssystem.Karolinska Institutet värdesätter sedan länge en dynamisk interaktion mellan akademi och näringsliv – med ömsesidiga fördelar för hela samhället som följd. För att kunna värdera, utveckla och kommersialisera intressanta upptäckter inom life science och medicinteknik har ett övergripande innovationssystem skapats inom Karolinska Institutet – KI Innovation. Detta unika system tar tillvara och utvecklar forskningsidéer från såväl Karolinska Institutet som andra svenska och nordiska universitet.

Karolinska Institutet Holding:s viktigaste uppgifter är att etablera dotterbolag som behövs i Karolinska Institutets relationer med omvärlden, förvalta aktier i forsknings- och utvecklingsbolag, etablera delägarskap i lovande företag, erbjuda bra infrastruktur för nystartade företag samt tillhandahålla administrativa, juridiska och ekonomiska tjänster för i dagsläget 45 bolag.

Karolinska Institutet Holding skapar en förutsättning för KI att agera kommersiellt. Detta innebär att bolaget tar risker och också får göra vinster – till skillnad från Karolinska Institutet som är en statlig myndighet. Verksamheten drivs i stor utsträckning genom de helägda dotterbolagen. Bolaget äger också 16 procent av aktierna i Karolinska Development AB och 25 procent av aktierna i Biocelex Oy. Biocelex Oy är ett företag inom Turku Science Park, med en verksamhet som motsvarar den inom Karolinska Institutet Innovations AB.

Karolinska Development AB

KD_LOGO(2)VD: Jim Van heusden

Webb:  www.karolinskadevelopment.com

Beskrivning:  Karolinska Developments mål är att skapa värde för såväl investerare som patienter och forskare genom att utveckla innovationer från världsledande forskning till produkter som går att sälja eller licensiera ut med hög avkastning. Affärsmodellen går ut på att: SELEKTERA de kommersiellt mest attraktiva medicinska innovationerna, UTVECKLA dessa till det stadium där den största avkastningen på investeringen kan uppnås och KOMMERSIALISERA innovativa nya läkemedel genom försäljning av företag eller utlicensiering av produkter. Detta kommer att resultera i kontantbetalningar, milstolpsersättningar och royalties.

Ett exklusivt deal flow avtal med Karolinska Institutet Innovations AB och andra samarbetsavtal med ledande nordiska universitet ger ett kontinuerligt flöde av innovationer.

Karolinska Developments flexibla exitstrategi möjliggör att projekt kan avyttras i den utvecklingsfas där bolaget får störst avkastning på investerat kapital, vanligtvis då fas II-studier har visat att läkemedlet har avsedd effekt på patienter – vilket är ett viktigt värdehöjande steg.

Idag består portföljen av över 35 projekt i olika stadier, från konceptutveckling till fas II-studier, tolv projekt befinner sig i kliniska prövningar.

Portföljen är särskilt starkt inom områdena cancer, dermatologi, inflammation, hjärt-kärlsjukdomar, kvinnohälsa och sjukdomar som drabbar centrala nervsystemet. www.karolinskadevelopment.com

Flemingsberg Science

Flemingsberg_scienceVD:  Björn Varnestig

Webb:  www.flemingsbergscience.se

Beskrivning:  
Flemingsberg Science arbetar för att stärka utvecklingen inom vård och hälsa, och inom det innovationsdrivna företagandet i Flemingsberg.
Våra huvudmän är Karolinska Institutet, KTH, Södertörns Högskola, Huddinge och Botkyrkas kommuner samt Stockholms läns landsting.
Vi arbetar utifrån en modell som vi kallar affärsarkitektur. Det betyder att vi bygger affärer från grunden, utifrån verkliga behov i en kundmiljö – i vårt fall oftast vården. Vi samarbetar med kommuner och sjukhus för att fånga upp problem med bäring på vårdens stora utmaningar: kostnadseffektivitet, tillgänglighet och patientsäkerhet. Sedan tar vi dessa till kunskapsmiljöerna, till exempel högskolorna, för att finna värdeskapande lösningar. Näringslivet finns med från början, i form av företag, entreprenörer och finansiärer, och har möjlighet att plocka upp affärsembryon man är beredd att ta vidare till marknaden som nya produkter eller nya företag. Vi stöter ofta på företag som söker bättre kontakter med vård eller akademi och hjälper då gärna till med det.