Kategoriarkiv: Företag

Sixera Pharma AB

VD: Maarten de Chateausixera_

Webb: N/A

Beskrivning: Sixera Pharma är ett läkemedelsbolag inriktat på hudsjukdomar. Huvudsakligt fokus ligger på ovanliga medfödda hudsjukdomar (genodermatoser). Vi riktar vår läkemedelsutveckling mot proteaser i huden och har tagit fram en serie substanser riktade mot vissa proteaser (kallikreiner) i huden som ligger bakom utvecklingen av en ovanlig ärftlig hudsjukdom kallad Nethertons sjukdom. För närvarande genomgår en första selektiv proteashämmare pre-kliniska toxstudier som skall leda fram till start av kliniska prövningar.

AlzeCure Pharma AB

 VD: Johan Sandinalzecure

Webb: www.alzecurepharma.com

Beskrivning: AlzeCure Pharma AB är ett svenskt läkemedelsföretag som fokuserar på att utveckla nya behandlingar för Alzheimer’s sjukdom.  Denna svåra och dödliga sjukdom, som idag drabbar över 120.000 svenskar, saknar idag en riktigt effektiv behandling. Företagets övergripande mål är att bidra till nytta för såväl patienter och anhöriga som samhälle.

AlzeCure Pharma AB utvecklar två separata läkemedelskandidater, NeuroRestore och Alzstatin, båda med innovativa verkningsmekanismer som har en genetisk koppling till sjukdomen. De två projekten inriktar sig på att mildra symptomen respektive att påverka och bromsa förloppet i sjukdomen.

Teamet bakom AlzeCure Pharma har en omfattande erfarenhet från små och stora läkemedelsbolag, och har dessutom ett nära nätverk av Key Opinion Leaders som utgörs av bl.a. Bengt Winblad som är en av de mest tongivande forskarna och opinionsbildarna inom Alzheimerforskning.

PKxpert AB

 VD: Annsofi Nihlén pkxpert

Webb: www.pkxpert.com

Beskrivning: PKxpert AB provides consultancy services & scientific expert knowledge to pharmaceutical companies in

  • Pharmacokinetic  and Toxicokinetic analysis in non-clinical and clinical studies using Phoenix WinNonlin®
  • Toxicokinetic analysis according to GLP
  • Pharmacokinetic simulations and predictions for study design
  • Drug metabolism & regulatory ADME studies
  • Compiling of regulatory non-clinical documentation in CTD format
  • Preclinical research & development project management
  • Quality assurance according to GxP

PKxpert staff has extensive experience from big pharma and biotech companies with small molecules, peptides, proteins and monoclonal antibodies.

 

Immunscape AB

 VD: Lars Öhman

Webb: www.immunscape.se

Beskrivning: Immunscape är ett  läkemedelsutvecklingföretag som arbetar med utveckling av småmolekylära immunmodulerande läkemedel för behandling av cancer och autoimmuna sjukdomar. I september 2016 ingick Immunscape ett forskningssamarbetsavtal med Orion Corporation med syftet att ta fram läkemedel som förstärker antitumöraktiviteten hos det mänskliga immunsystemet.

Obstecare AB

COO: Johan Itzel obstecare_

Webb: www.obstecare.com

Beskrivning: ObsteCare erbjuder en metod och utrustning för övervakning av mamman i samband med en förlossning. Genom att mäta mjölksyrahalten i fostervattnet kan man få en bild av förlossningsförloppet och speciellt förstå när en förlossning riskerar att bli utdragen med kraftigt ökad risk för förlossningskomplikationer för både mamma och barn. Värksvaghet och utdragna förlossningar drabbar cirka 40% av alla förstföderskor och leder till mänskligt lidande och stora vårdkostnader. ObsteCares AFLTM ger förlossningsläkare ett instrument att mäta tillståndet hos livmodern och en metod för att bättre kunna sätta in rätt åtgärder. Metoden bygger på internationell vetenskaplig forskning och är patenterad.

GeneConsult AB

VD: Christian CamminGeneConsult

Skandinavien Chef: Paola Longati

Webb: www.geneconsult.info

Beskrivning: GeneConsult är en specialist säljbolag i medicinska genetisk diagnostik. Vi samarbetar med högkvalitativa företag och marknadsföra sina produkter och tjänster genom vårt nätverk av vårdpersonal i hela norra Europa. Vårt team består av högt utbildad personal med över 20 års erfarenhet inom genetisk diagnostik, affärsutveckling och försäljning, med en fördjupad kunskap om vetenskapliga och diagnostiska utvecklingen. Vi strävar efter att skapa en transparent arbetsmiljö för våra partner, vårt nätverk och oss själva för att bygga upp stabila, förtroendefulla och långsiktiga relationer.

ApiRays AB

 VD: Pavankumar Asalapuramapirays

Webb: www.apirays.com

Beskrivning: ApiRays® har utvecklat ett rekombinant apyrasenzym från bakteriellt ursprung kallat ApiOne®, som omedelbart kan eliminera ATP, ATP-biprodukter samt ATP analoger. Genom att använda ApiOne® är det möjligt att förbättra känsligheten i ATP-baserade bioluminecenstester och därmed öppna upp för tillämpning inom diagnostiska tester, samt förbättra de existerande analytiska testerna. De unika egenskaperna som ApiOne® har kan tillämpas i biomedicin, mat och dryck industrin, läkemedelsutveckling, och läkemedelsindustrin generellt. ApiOne® förser betydande fördelar i DNA-sekvenseringsindustrin, i synnerhet för Pyrosekvensering då den kan öka DNA läslängderna med minst 20%. Våra patenterade lösningar tillhandahåller inte bara ett överlägset alternativ till potatisapyras utan minskar också den experimentella handläggningstiden med upp till 40%, och kan därmed minska kostnader.

Janssen

VD Janssen, Norden: Lars Johanssonjanssen_

Web: www.janssen.com/sweden och www.janssen.com

Om Janssen
Läkemedelsbolaget Janssen arbetar för att möta dagens stora och angelägna medicinska behov. Vi bedriver forskning och utveckling inom följande svåra sjukdomar: prostatacancer, schizofreni, alzheimers sjukdom, hiv/aids, hepatit C, tuberkolos, psoriasis artrit och diabetes. Våra medarbetare drivs av att få bidra till att erbjuda patienter nya medicinska lösningar, produkter och tjänster. Janssen är ett världsomspännande företag med anställda i drygt 50 länder och finns representerat i alla Nordiska länder. Ytterligare information finns på www.janssen.com/sweden och www.janssen.com.