Författararkiv: KI Science Park

Vill du vara med och utveckla Sveriges mest spännande Science Park?

Karolinska Institutet Science Park

Karolinska Institutet Science Park

Karolinska Institutet Science Park AB söker nu en erfaren Project Manager med ansvar för Events och Service

Karolinska Institutet Science Park, en del av Karolinska Institutets innovationssystem, stöder Parkens medlemsföretag inom Life Science sektorn genom att skapa en vetenskaplig och affärsutvecklande miljö av högsta internationella kvalitet med syftet att stimulera tillväxt av nystartade och etablerade företag. I Campus Solna, där vi har majoriteten av våra medlemsföretag samlas världsledande forskning, klinisk utveckling och innovativa företag tillsammans med studenter, forskare och entreprenörer från hela världen. Våra medlemsföretag finns även i Campus Flemingsberg, centralt beläget tillsammans med Karolinska Institutet, Kungliga tekniska högskolan och Södertörns högskola.

Vi arrangerar seminarier och workshops inom vetenskap, business development och inom andra entreprenörsrelaterade ämnesområden. Vidare arrangerar KI Science Park en årlig, mycket välbesökt, investerarkonferens och studiebesök samt internationella studieresor. Dessutom erbjuds alla medlemsbolagen en kvalitativ service via ett externt Facility Managementföretag som sköter det mesta av det praktiska.

Positionen

Ditt ansvarsområde inkluderar att leda den operativa verksamheten inom KI Science Park genom att arrangera events så som avgiftsbelagda högkvalitativa seminarier, konferenser och studieresor/besök. Detta innebär bl a att du genom ditt stora kontaktnät och goda samarbetsförmåga har lätt att attrahera duktiga och intressanta föreläsare. Du arrangerar konferenser genom att sätta ihop säljande konferensprogram med chairs och ansvara för logistiken. Du kommer arbeta med våra medlemsbolag för att ta in feedback på events samt vara kontaktperson gentemot vår leverantör av service. Du kommer att interagera med andra Life Science organisationer som KI Innovations, Stockholm Science City samt andra Science Parks och intresseorganisationer inom Life Science området i Sverige och internationellt. Du kommer att ha budgetansvar för dessa aktiviteter.

Kvalifikationer

Vi tror att du har:

– Högskoleutbildning
– Minst 5 års arbetslivserfarenhet från att arrangera events, seminarier och konferenser med fördel inom Life Science området
– Dokumenterad erfarenhet att uttrycka sig muntligt så väl som skriftligt på svenska och engelska
– Dokumenterad förmåga att skapa nätverk och stimulera samarbete
– Erfarenhet med att arbeta med budgetar, prissättning av events och samarbeta med underleverantörer såsom eventbolag eller facility managementföretag
– En erfarenhet och förståelse för affärsutveckling och entreprenörskap är en merit

Personliga egenskaper

– Starkt engagemang och driv framåt
– Lätt att arbeta självständigt och har lätt att ta beslut
– Initiativ och problemlösningsförmåga
– Lätt att arbeta över disciplingränserna och med externa parter
– Ett öppet förhållningssätt som inbjuder till samarbete med kollegor och kunder

Anställningsform

– Heltid
– Tillsvidare

Sista ansökningsdag

15 januari, 2018

Så ansöker du

Ansökan med CV och personligt brev skickas till Anders Flodin, VD KI Holding, anders.flodin@kiholding.se

 

Ny affärsmodell och strategi

nyhetsbrev_header

KI Science Park har nu utarbetat en ny affärsmodell och strategi som ska börja implementeras under 2018.

KI Science Park kommer fortsättningsvis att erbjuda facility management och service till alla företag i parken, oavsett lokallösning. I samband med det, arbetar vi på att utöka erbjudandet och servicegraden.

Det kan bli smärre driftstörningar under mellanperioder då vi byter leverantörer etc., vilket vi ber om ursäkt för.

Med anledning av detta kommer samtliga serviceavtal att skrivas om och förnyas under 2018.

Ny kontaktperson

helena-wramberg_300-x-257

Ny kontaktperson för KI Science Park är Helena Wramberg. Helena jobbar med andra uppgifter inom KI Holding-koncernen men kommer att finnas tillgänglig på deltid med nedan kontaktuppgifter:

Telefon: 070-573 71 30
E-post: info@kisciencepark.se

Sixera Pharma AB

VD: Maarten de Chateausixera_

Webb: N/A

Beskrivning: Sixera Pharma är ett läkemedelsbolag inriktat på hudsjukdomar. Huvudsakligt fokus ligger på ovanliga medfödda hudsjukdomar (genodermatoser). Vi riktar vår läkemedelsutveckling mot proteaser i huden och har tagit fram en serie substanser riktade mot vissa proteaser (kallikreiner) i huden som ligger bakom utvecklingen av en ovanlig ärftlig hudsjukdom kallad Nethertons sjukdom. För närvarande genomgår en första selektiv proteashämmare pre-kliniska toxstudier som skall leda fram till start av kliniska prövningar.

AlzeCure Pharma AB

 VD: Johan Sandinalzecure

Webb: www.alzecurepharma.com

Beskrivning: AlzeCure Pharma AB är ett svenskt läkemedelsföretag som fokuserar på att utveckla nya behandlingar för Alzheimer’s sjukdom.  Denna svåra och dödliga sjukdom, som idag drabbar över 120.000 svenskar, saknar idag en riktigt effektiv behandling. Företagets övergripande mål är att bidra till nytta för såväl patienter och anhöriga som samhälle.

AlzeCure Pharma AB utvecklar två separata läkemedelskandidater, NeuroRestore och Alzstatin, båda med innovativa verkningsmekanismer som har en genetisk koppling till sjukdomen. De två projekten inriktar sig på att mildra symptomen respektive att påverka och bromsa förloppet i sjukdomen.

Teamet bakom AlzeCure Pharma har en omfattande erfarenhet från små och stora läkemedelsbolag, och har dessutom ett nära nätverk av Key Opinion Leaders som utgörs av bl.a. Bengt Winblad som är en av de mest tongivande forskarna och opinionsbildarna inom Alzheimerforskning.

PKxpert AB

 VD: Annsofi Nihlén pkxpert

Webb: www.pkxpert.com

Beskrivning: PKxpert AB provides consultancy services & scientific expert knowledge to pharmaceutical companies in

  • Pharmacokinetic  and Toxicokinetic analysis in non-clinical and clinical studies using Phoenix WinNonlin®
  • Toxicokinetic analysis according to GLP
  • Pharmacokinetic simulations and predictions for study design
  • Drug metabolism & regulatory ADME studies
  • Compiling of regulatory non-clinical documentation in CTD format
  • Preclinical research & development project management
  • Quality assurance according to GxP

PKxpert staff has extensive experience from big pharma and biotech companies with small molecules, peptides, proteins and monoclonal antibodies.

 

Immunscape AB

 VD: Lars Öhman

Webb: www.immunscape.se

Beskrivning: Immunscape är ett  läkemedelsutvecklingföretag som arbetar med utveckling av småmolekylära immunmodulerande läkemedel för behandling av cancer och autoimmuna sjukdomar. I september 2016 ingick Immunscape ett forskningssamarbetsavtal med Orion Corporation med syftet att ta fram läkemedel som förstärker antitumöraktiviteten hos det mänskliga immunsystemet.

Obstecare AB

COO: Johan Itzel obstecare_

Webb: www.obstecare.com

Beskrivning: ObsteCare erbjuder en metod och utrustning för övervakning av mamman i samband med en förlossning. Genom att mäta mjölksyrahalten i fostervattnet kan man få en bild av förlossningsförloppet och speciellt förstå när en förlossning riskerar att bli utdragen med kraftigt ökad risk för förlossningskomplikationer för både mamma och barn. Värksvaghet och utdragna förlossningar drabbar cirka 40% av alla förstföderskor och leder till mänskligt lidande och stora vårdkostnader. ObsteCares AFLTM ger förlossningsläkare ett instrument att mäta tillståndet hos livmodern och en metod för att bättre kunna sätta in rätt åtgärder. Metoden bygger på internationell vetenskaplig forskning och är patenterad.