AlzeCure Pharma AB

 VD: Johan Sandinalzecure

Webb: www.alzecurepharma.com

Beskrivning: AlzeCure Pharma AB är ett svenskt läkemedelsföretag som fokuserar på att utveckla nya behandlingar för Alzheimer’s sjukdom.  Denna svåra och dödliga sjukdom, som idag drabbar över 120.000 svenskar, saknar idag en riktigt effektiv behandling. Företagets övergripande mål är att bidra till nytta för såväl patienter och anhöriga som samhälle.

AlzeCure Pharma AB utvecklar två separata läkemedelskandidater, NeuroRestore och Alzstatin, båda med innovativa verkningsmekanismer som har en genetisk koppling till sjukdomen. De två projekten inriktar sig på att mildra symptomen respektive att påverka och bromsa förloppet i sjukdomen.

Teamet bakom AlzeCure Pharma har en omfattande erfarenhet från små och stora läkemedelsbolag, och har dessutom ett nära nätverk av Key Opinion Leaders som utgörs av bl.a. Bengt Winblad som är en av de mest tongivande forskarna och opinionsbildarna inom Alzheimerforskning.

Share Button